Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 690   projektov
0 nových

Montáž a oživenie laboratórnej zostavy fy MAXON

«»
Prípona
.doc
Typ
bakalárska práca
Stiahnuté
3 x
Veľkosť
4,2 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
13615
Posledná úprava
31.05.2021
Zobrazené
889 x
Autor:
-
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Technické zadania spojené s automatizáciou, meracou technikou a inými pohonmi do
stoviek wattov sa v konštrukciách riešia hlavne elektricky. Elektrické pohony majú prirodzenú jednoduchú spojitosť s elektrickým riadením a využívaním ľahko dostupnej elektrickej energie. Najčastejšie sa využíva elektrické riešenie, ktoré naväzuje na motory vyrábané už v minulosti:

• malé asynchrónne motory
• malé synchrónne motory
• malé jednosmerné motory
• krokové motory
• lineárne motory

Tieto elektrické riešenia sa využívajú pri aplikovaní konštrukcie motorov a to na DC motory a EC motory. Rotor motoru DC obsahuje homogénne samonosné vinutie MAXON bez
feromagnetického jadra. Otáča sa v magnetickom poli permanentných magnetov statore. Prívody do cievok kotvy pripojené k lamelám komutátora, ktoré odoberajú prúd z kief pripojených ku statoru. Komutátor pri otáčaní prepojuje napájanie sekcií cievok. Motory EC (Electric Comutation) používajú rotor s permanentným magnetom. Vinutie je súčasťou statora. Tieto motory sú doplnené vhodnou prevodovkou ktorou je možné optimalizovať potrebný moment k otáčkam
pohonu.
Pre uľahčenie ovládania motorov nám slúži riadiaca jednotka EPOS, ktorá sleduje zadané výstupné veličiny a je určená nielen pre riadenie polohy, ale i prúdu a rýchlosti s nastaviteľnými prechodovými rampami, krátkodobými i trvalými prúdovými limitmi a ďalšími parametrami.
Cieľom tejto bakalárskej práce je bližšie oboznámenie sa so servomotormi do 15 W a ich riadením pomocou grafického rozhrania EPOS ako aj s príslušnými komponentmi bez ktorých by sa zostava, ktorá je k dispozícii na katedre nezaobišla.
...

Kľúčové slová:

Maxon

Epos

motor

striedavý motor

rotor

stator

servopohon

servomotor

servosystém

prevodovka

automatizácia

elektroinštalácia

asynchrónny motor

synchrónny motor

lineárny motor

snímačObsah:
 • Úvod 3
  1. Výrobcovia servosystémov 4
  1.2 Výrobný sortiment 4
  2. Popis konštrukčných princípov malých motorov 9
  2.1. Asynchrónny trojfázový 9
  2.2. Synchrónne stroje 11
  2.3 Jednosmerné motory 12
  2.4. Lineárne motory 14
  2.5. Krokové motory 15
  3. Konštrukcia motorov MAXON 16
  3.1. Vlastnosti motorov MAXON 16
  3.2 Konštrukcia motorov DC s mechanickou komutáciou 16
  3.3. Konštrukcia motorov EC s elektronickou komutáciou 17
  3.3.1 Valcové motory EC 17
  3.3.2 Diskové motory EC 19
  3.4. Montáž motorov 19
  4. Prevodovky MAXON 20
  4.1. Doba životnosti prevodovky 20
  4.2. Usporiadanie prevodovky 20
  4.3. Vplyv prevodového pomeru na výkon pohonu 22
  4.4. Priradenie prevodoviek k motorom 22
  5. Riadiaca jednotka EPOS 24
  5.1. Minimálna externá elektroinštalácia 25
  5.1.1. EPOS 24/5 pre maxon EC motor 25
  5.1.2. EPOS 24/5 pre maxon DC motor s oddeleným káblom pre motor a inkr. snímač 26
  5.1.3. EPOS 24/5pre maxon DC motor s integ. plochým káblom pre motor a inkr. snímač 27
  5.2. Zapojenie EPOS 24/5 28
  5.2.1. Napájací konektor (J1) 29
  5.2.2. Motor konektor (J2) 30
  5.2.3. Hall sensor konektor (J3) 32
  5.2.4. Encoder konektor (J4) 33
  5.2.5. Signal konektor (J5) 34
  5.2.6. RS-232 konektor (J6) 35
  5.2.7. CAN konektor (J7, J8) 37
  6. Softvér pre riadiacu jednotku EPOS 38
  6.1. Popis softvéru 38
  6.2. Operačné módy EPOS 38
  6.2.1 Profile position mode 39
  6.2.2. Profile Velocity mode 40
  6.2.3. Current mode 41
  6.2.4. Data Recording 43
  7. Konfigurácia riadiacej jednotky EPOS 45
  8. Snímače 47
  8.1. Číslicové indukčné snímače polohy - selsyn rozkladač - resolver 47
  8.2. Optoelektrické snímače polohy - IRC (incremental encoder) 48
  9. Záver 51
  Bibliografické odkazy 52

Zdroje: