Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 923   projektov
0 nových

Seminárna práca na tému "Outsourcing"

«»
Prípona
.docx
Typ
semestrálna práca
Stiahnuté
4 x
Veľkosť
0,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
45844
Posledná úprava
04.05.2015
Zobrazené
1 597 x
Autor:
MelisKa
Facebook icon Zdieľaj na Facebooku
Detaily projektu
Popis:
V našej práci sa zameriavame na problematiku outsourcingu. V dnešnej dobe je outsourcing veľmi rozšírenou a známou aktivitou, ktorá prebieha medzi podnikmi a aj s pomocou globalizácie je outsourcing neodmysliteľnou súčasťou tuzemských aj nadnárodných spoločností, ktoré vedia svoje aktivity efektívne využívať vo svoj prospech aj vďaka outsourcingu.
V prvej kapitole otvárame uvedenú problematiku priblížením si pojmu a podstaty outsourcingu. V tejto časti našej práce uvádzame históriu vývoja tejto činnosti a taktiež dôvody, ktoré vedú podniky k tomu, aby praktikovali outsourcing.
V nasledujúcej kapitole zameriavame našu pozornosť na hlavné typy outsourcingu. Objasníme si tieto tri základne druhy outsourcingu. Vysvetlíme si pojmy selektívny, kompletný a tranzitívny outsourcing.
Pri klasifikácii jednotlivých foriem outsourcingu možno vychádzať z určitých základných znakov. Bližšie o základných formách outsorcingu si povieme v kapitole tretej. Taktiež sa budeme zaoberať klasifikáciou outsourcingových funkcií.
Štvrtú kapitolu tvoria prínosy, ktoré môže outsourcing prinies podniku, ktorý sa ho rozhodne praktikovať. Spoločnosti musia v dnešných časoch rozmýšľať a mať rozhľad. Vedieť či sa im oplatí rozvíjať outsourcingové aktivity. Čo tým môžu získať.
V neposlednom rade je, samozrejme, dôležité spomenúť si určité nevýhody, ktorými outsourcing disponuje. Bližšie o nevýhodách outsourcingu si povieme v piatej kapitole. Outsourcingové výhody tak isto ako aj nevýhody sú veľmi špecifické a individuálne. Každý podnik je iný a na základe svojich skúseností, možností a vízií by sa mal vedieť optimálne rozhodnúť a stanoviť si výhody a nevýhody, ktoré môže vďaka outsourcingu získať.
V predposlednej a to šiestej kapitole si priblížime fázy, ktoré súvisia s outsourcingom. Kto je zodpovedný za outsourcing, ako s outsourcingom začať a kedy ho realizovať. Priblížime si pojem outsourcingový plán a jeho realizácia či archivácia.

Kľúčové slová:

Outsourcing

manažment

efektivita

globalizácia

prínosy

realizácia

dôvodyObsah:
 • Obsah
  Úvod
  1 Pojem a podstata outsourcingu
  1.1 História vývoja
  1.2 Dovody outsourcingu
  2 Hlavné typy outsourcingu
  3 Formy outsourcingu
  3.1 Formy outsourcingu podľa externých nositeľov
  3.2 Ďalšie formy outsourcingu
  3.3 Klasifikácia outsourcovaných funkcií
  4 Výhody a prínosy outsourcingu
  5 Nevýhody outsourcingu
  6 Fázy outsourcingu a ich realizácia
  7 Praktický príklad outsourcingu
  Záver
  Zoznam použitej literatúry
  Monografia
  Internetové zdroje

Zdroje:
 • BRUCKNER, T.,VOŘÍŠEK, J.:Outsourcinginformačních systému,1998,str.10
 • FERNIE, J., Outsourcingdistribution in UK retailing. In: JournalofBusinessLogistics, roč.20, 2006, č.2, str.88-90.
 • HANULÁKOVÁ, E., Prínosy outsourcingu pre strategický outsourcingový vzťah. In: Nová ekonomika, roč.4, 2005, Č.1, s.37-42.
 • KUBÁT, J.:Outsourcing logistiky pod lupou. In:Logistika,2003,č.3.str.10.
 • RYDVALOVÁ, P., RYDVAL, J., Outsourcing vo firme. Computer Press, Brno,2007. ISBN 970-80-251-1807-8.
 • VIESTOVÁ K., ŠTOFILOVÁ J., ORESKÝ M.,ŠKAPA R.: Lexikón logistiky, Vydavateľstvo Ekonóm, Bratislava,2005 ISBN 80-225-2007-1 str.223.