Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 605   projektov
11 nových

Manažment výroby - učebné texty

«»
Prípona
.rar
Typ
skriptá
Stiahnuté
3 x
Veľkosť
0,3 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
12129
Posledná úprava
19.09.2019
Zobrazené
1 160 x
Autor:
jojka83
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Ekonomický vývoj vytvára predpoklady zmien vo vývoji spoločnosti a je jeho odrazom. Koncepčne je nutné riadiť výrobný podnik marketingovo.
Marketingová koncepcia riadenia podniku znamená, že výroba, rovnako ako aj zložky, ktoré výrobu zabezpečujú sa musia sústrediť na uspokojenie požiadaviek zákazníkov, resp. na ponuku riešenia ich potrieb.

Cieľom výroby a všetkých foriem jej subdodávateľského zabezpečenia je:
- uspokojenie požiadaviek trhu,
- plnenie ekonomických cieľov daných požiadavkami ďalšieho rozvoja alebo prežitia,
- efektívne využitie stávajúcich kapacít a predpokladaných zdrojov nových investícií,
- nepretržitý proces podpory inovácií a vytváraní k tomu odpovedajúceho prostredia.

Kľúčové slová:

manažment výroby

skladovanie materiálu

plánovanie výroby

kontrolling výroby

optimalizácia zásob

materiálový tok

manažment oprávObsah:
 • 2 Kapitola 2, MVY.DOC
  Príloha 1., Zadanie príkladov z MVY.doc
  6 Kapitola 6, MVY.doc
  4 Kapitola 4, MVY.doc
  3 kapitola 3., MVY.doc
  Titul. strana, OBSAH,literatúra, MVY.DOC
  Literatúra,MVY.doc
  5 Kapitola 5, MVY.DOC
  1 Úvod a kap., MVY.doc

Zdroje:
 • Bosenberg, D., Matzen, H.: Lean manažment. SLOVO, Bratislava, 1997
 • Doringer, Ch., Janchek, O., Alearszick, E., Rohrenbecker, H.: Produktionsplanung und - steuerung, Nebenreuten, Wien, 1990
 • Haynes, R., H., Wheelweight, S., Clark, K., B.: Dynamická výroba, Victoria Publishing, Praha, 1993
 • Kačír, K.: Uplatnenie amerického a japonského systému riadenia výroby, ALFA, Bratislava, 1991
 • Kočovský, A.: Moderní Skladové hospodářství. SNTL/ALFA, Praha, 1980
 • Kubiš, J.: Logistika vo výrobných systémoch, Elita, Bratislava, 1993
 • Leščišin, M.: Organizácie a riadenie výroby (Príprava a obsluha výroby). ES VŠE. Bratislava. 1978
 • Leščišin, M., Líbal, V., Šperlich, A.: Organizácia a riadenie výroby. ALFA/SNTL, Bratislava, 1985
 • Leščišin, M., Stern, J., Dupaľ, A.: Základy manažmentu výroby I. a II, diel, ES TU Bratislava, 1992
 • Makovec, J. a kol.: Základy řízení výroby. VŠE, Praha, 1997
 • Muther, R., Haganäs, K.: Systematické navrhování manipulace s materiálem (S.H.A.). SNTL, Praha, 1073
 • Porter, M., E.: Konkurenční strategie. Victoria Publishing. Praha, 1994
 • Rašner, J., Kotlínová, M.: Organizácia a riadenie výroby. Príklady a prípadové štúdie, skriptá, ES TU Zzvolen, 1994
 • Rašner, J.: Riadenie výroby. Vyd. TU. Zvolen. 2000
 • Rašner, J., Sklenka, I.: Organizácia a riadenie výroby v DP. Návody na cvičenia, II. časť, ES TU Zvolen, 1989
 • Sedlák, M. a kol.: Podnikové hospodárstvo. ALFA, Bratislava, 1992
 • Sedlák, M. a kol.: Vnútropodnikové riadenie,. ALFA, Bratislava, 1998
 • Stern, J., Dupaľ, A.: Základy manažmentu výroby. Zbierka príkladov. ES EU, Bratislava, 1993
 • Tomek, G., Vávrová, V.: Řízení výroby. Grada Publishing, Praha, 1999
 • Tomek, G., Vávrová, V.: Řízení výroby a nákupu.GRADA Publishing. Praha. 2007
 • Wisniewski, M.: Metody manažerského rozhodování. Grada Publishing, Praha, 1996