Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 614   projektov
12 nových

Kategorizácia podnikov MSP

«»
Prípona
.doc
Typ
semestrálna práca
Stiahnuté
7 x
Veľkosť
8,2 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
11351
Posledná úprava
28.11.2018
Zobrazené
1 724 x
Autor:
slavca
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Malé a stredné podniky hrajú v európskej ekonomike kľúčovú úlohu. Sú nesporným zdrojom voľných pracovných miest, inšpirujú podnikateľského ducha a víziu a tak sú mimoriadne priaznivými stimulátormi konkurencie a zamestnanosti v Európe.

V rozšírenej Európskej únii existuje približne 23 miliónov mikro, malých a stredných podnikateľov, ktorí poskytujú 75 miliónov pracovných miest a tak predstavujú 99% všetkých európskych podnikov. Podobná situácia je aj na Slovensku, kde cca. 99% tvoria MSP, pričom takmer 81 % podnikateľských subjektov má do 10 zamestnancov. Ich schopnosť vytvárať,
rozvíjať, aplikovať, či adaptovať nové technológie je unikátna.

I napriek týmto superlatívom MSP často čelia trhovým nedostatkom, t.j. majú ťažkosti pri získavaní kapitálu, najmä v počiatočných fázach podnikateľskej aktivity, a tým si zamedzujú prístup k novým technológiám a inováciám. Ich šance na úspech vo vysoko-konkurenčnom
prostredí sú tak značne obmedzené.

Avšak po dlhých rokovaniach medzi Európskou komisiou a expertmi členských štátov EÚ a podnikateľských združení je v platnosti nová definícia MSP, ktorá má vyhladiť rozdiely medzi členskými krajinami a tak umožniť MSP realizáciu ich plného potenciálu, čo je vlastne súčasťou európskej stratégie na zachovanie prosperity.
(zdroj: http://www.rpicpo.sk/index.php?clanok=369)

Kľúčové slová:

MSP

podnik

kategorizácia

zamestnanci

autonómny podnik

viazaný podnik

európska ekonomikaObsah:
 • Obsah 1
  1 Úvod 3
  2 Cieľ 4
  3 Charakteristika a vývoj MSP v SR 4
  3.1 Definícia MSP v SR do roku 1995 4
  3.2 Definícia MSP v SR v roku 1995 5
  3.3 Definícia MSP v SR v roku 2000 5
  3.4 Nová definícia MSP v SR od 1.1. 2005 5
  3.4.1 Prečo nová definícia? 6
  3.4.2 Uplatňovanie novej definície malých a stredných podnikov 7
  3.4.3 Som podnik? (čl.1) 7
  3.4.4 Aké sú nové prahy? (čl.2) 8
  3.4.5 Počet zamestnancov (čl.5) 9
  3.4.6 Ročný obrat a bilančná suma ročnej súvahy (čl.4) 10
  3.4.7 Čo v prípade prekročenia prahu? 10
  3.4.8 Sme nezávislý (autonómny) podnik? 11
  3.4.9 Sme partnerským podnikom ? 12
  3.4.10 Sme prepojeným (viazaným) podnikom ? 13
  4 Prehľad MSP SR v rokoch 2002-2006 14
  5 Záver 15

Zdroje:
 • BRHEL, J.ing: Malé a stredné podnikanie: Edícia FITR Bratislava, 1994
 • FETISOVOVÁ, E., Vlachynský, K., Sirotka, V.: Financie malých a stredných podnikov. Bratislava: Edícia EKONÓM, 2004.
 • STRÁŽOVSKÁ,E.a kol.: Malé a stredné podnikanie. Bratislava: Ekonóm, 2004
 • ŠLOSÁR R., ŠLOSÁROVÁ A., MAJTÁN Š,: Výkladový slovník ekonomických pojmov, 2002
 • VÍTKOVÁ,R, VOLKO,V., VÁPNÍČEK,A.: Konkurenceschopnost malých a středních podnikú v aliancích (slusters), Edícia: Národní inform.středisko pro podporu jakosti, 2005