Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 752   projektov
1 nových

Banková sústava - semestrálny projekt

«»
Prípona
.docx
Typ
semestrálna práca
Stiahnuté
17 x
Veľkosť
0,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
35449
Posledná úprava
27.05.2011
Zobrazené
2 044 x
Autor:
kate24
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Semestrálny projekt je zameraný na opis bankovej sústavy, jeho nástrojov.

Abstrakt:
Cieľom mojej práce je poskytnúť všeobecné informácie o bankovom systéme a bankovom systéme v Slovenskej republike, oboznámiť sa s vývojom bankovníctva na Slovensku a preskúmať oblasti činnosti Národnej banky Slovenska a komerčných bánk...

Úvod:
Každý subjekt disponuje určitým množstvom voľných peňažných prostriedkov. Fyzické osoby si ukladajú úspory a právnické osoby disponujú dočasne voľnými peňažnými prostriedkami, pretože nimi platia dodávateľom a vyplácajú mzdy zamestnancom. Subjekty svoje voľné peňažné prostriedky ukladajú do bánk, aby sa ich peniaze zhodnotili. Vytvárajú si platobné rezervy t.j. odkladajú si peniaze aby mohli uskutočňovať platby a taktiež aby sa im vytvárali úspory.
Banky, finančné inštitúcie transferujú fondy od veriteľov k dlžníkom. Banky prijímajú voľné peňažné prostriedky z prebytkového sektoru a požičiavajú ich deficitnému sektoru. Medzi týmito sektormi sa peniaze požičiavajú:

Kľúčové slová:

bankový systém

Národná banka Slovenska

komerčné banky

menová politika

bankové rizikáObsah:
 • Abstrakt 2
  Úvod 4
  1. Banková sústava 5
  1.1 Jednostupňová banková sústava 5
  1.2 Dvojstupňová banková sústava 5
  1.3 Vývoj bankovej sústavy SR 5
  2. Národná banka Slovenska 6
  2.1 Orgány NBS 7
  3. Menová politika centrálnej banka 7
  4. Komerčné banky 9
  4.1 Základné funkcie komerčných bánk 10
  4.1.1 Prijímanie vkladov a úspor 10
  4.1.2 Poskytovanie úverov a pôžičiek 11
  4.1.3 Realizácia platobného a zúčtovacieho styku 12
  4.1.4 Poskytovanie poradenských služieb 12
  4.1.5 Financovanie zahraničného obchodu 13
  4.1.6 Obchodovanie s cennými papiermi 13
  4.2 Organizačná štruktúra komerčných bánk 13
  4.3 Hospodárenie komerčných bánk 14
  4.3.1 Vnútorný audit 14
  5. Aktívne a pasívne bankové operácie 14
  5.1 Aktívne bankové operácie 15
  5.1.1 Úverové operácie 15
  5.1.2 Investičné činnosti bánk 15
  5.2 Pasívne bankové operácie 15
  6. Bankové riziká 16
  6.1 Externé bankové riziká 16
  6.2 Interné bankové riziká 17
  7. Medzinárodný platobný styk 17
  Záver 18
  Zoznam použitej literatúry 19

Zdroje:
 • HOLKOVÁ, Vieroslava: Makroekonómia. Zvolen: Technická Univerzita vo Zvolene, 2006. 65 s. ISBN 8022816213.
 • Trend, 41, 2009, 15. októbra, str. 29-31
 • KLIMIKOVÁ, M.: Bankový manažment a marketing, EKONÓM, Bratislava, 2006, 130 s. ISBN 8022521663.
 • Zákon č. 62/19996 Z.z. o bankách.
 • HORVÁTOVÁ, Eva: Bankovníctvo. Bratislava: SÚVAHA, 2000. 267 s. ISBN 8088727421.
 • http://www.euroekonom.sk
 • http://www.derivat.sk