Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

45 025   projektov
0 nových

Otázky k skúške z predmetu - Základy lesníctva

«»
Prípona
.docx
Typ
vypracované otázky
Stiahnuté
23 x
Veľkosť
0,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
45930
Posledná úprava
08.06.2015
Zobrazené
2 243 x
Autor:
Mon2510
Facebook icon Zdieľaj na Facebooku
Detaily projektu
Popis:
1. Lesy Slovenska - základná charakteristika lesných porastov
- Prales - základný zdroj obživy, dreva a iných materiálov i životnej ochrany
- Človek - orná pôda na úkor lesa
- Od r. 500 - 1000 n.l. - hradištná doba - zvýšenie počtu obyvateľov - narastala spotreba dreva
- Podiel lesov na území Slovenska bol 90%
- Lesy nemali vlastníkov - res nullius „vec nikoho“
- Začali s nimi disponovať panovníci, najmä pre poľovnícke záujmy
- 1241 - vpád Tatárov - rozsiahla výrobná a stavebná rekonštrukcia krajiny
- Banícko-hutnícka výroba si vyžadovala veľké množstvo dreva - drastické ničenie pralesov - lesnatosť sa znížila na necelých 70%
- Ďalej sa znižovala - valašskej, kopaničiarskej kolonizácie
- Podnikatelia s drevom - skupovali lesy - holoruby
- V druhej polovici 20. stor. - sa lesy dostali do stavu veľkého ohrozenia - dôsledkom spriemyselňovania, imisií
- Po roku 1990 - pribudla nezákonná ťažba dreva
- Prvé usmerňovanie ťažby - kráľ Žigmund (1426)
- Oceňovanie lesov - kráľ Matej Korvín (1486)
- Zákaz pasenia dobytka v lese - kráľovná Mária (1540)
- Prvý medzník v LH - lesný poriadok cisára Maximiliána II (1565)
- Rozvoj LH - Mária Terézia - lesný poriadok 1770 - „Porádek hor aneb lesuw zachowání“
- Tereziánsky lesný poriadok - druhý medzník v LH
- 1879 - zákonný článok 31 - prvý súbor lesného zákona platného v celom Uhorsku - 10 ročné plánovania
- Tento zákonný článok platil do 1960
- 1977 - zákon o lesoch a zákon o hospodárení v lesoch a štátnej správe
- dnes - č. 320/2005 Z.z. - zákon o lesoch
- vývoj lesov - ovplyvnil rozvoj školstva, vedy a výskumu
- r. 1770 - Banícka akadémia v BŠ - začalo prednášať lesníctvo - zaslúžila sa o to cisárovná Mária Terézia
- r. 1952 - Vysoká škola lesnícka a drevárska vo Zvolene
- dnes lesnatosť 41-45%
- zdravotný stav jeden z najhorších v EÚ
- kategórie lesa u nás - lesy hospodárske, ochranné a lesy osobitného určenia
- škodlivé činitele - abiotické - 60% (najviac - vetrové polomy 75%) , biotické - 25% a antropogonické - 15%

Kľúčové slová:

základy lesníctva

otázky

skúška

funkcie lesov

dreviny

lesnícka pôda

ekologizáciaObsah:
 • Otázky k skúške z predmetu - Základy lesníctva
  I.
  1. Lesy Slovenska - základná charakteristika lesných porastov
  2. Lesy sveta, Európy a Severnej Ameriky - porovnanie so SR
  3. Drevinové zloženie lesov Slovenska (pôvodné, súčasné a výhľadový trend)
  4. Funkcie lesov a funkčne integrované lesné hospodárstvo
  5. Štátna lesnícka politika (zásady, základné podujatia, AGENDA 21)
  6. Európske kritériá a indikátory trvale udržateľného obhospodarovania lesov
  7. Lesnícka legislatíva (historický vývoj a súčasný stav)
  8. Ekonomika lesného hospodárstva
  9. „Ekologizácia“ v lesníctve (nové, environmentálne vhodné prístupy v oblasti pestovania lesa, ochrany lesa a ťažbovovýrobných technológií)
  10. Lesy a kvalita života obyvateľstva - čo pozitívne prinášajú lesy pre krajinu a človeka (nemenovať funkcie lesov!)

  II.
  11. Úlohy a členenie pestovania lesa
  12. Zakladanie lesa
  13. Štruktúra lesných porastov a rastové fázy
  14. Usmerňovanie rastových a vývojových procesov v lesných porastoch (výchova)
  15. Obnova lesných porastov a základné obnovné postupy
  16. Škodlivé činitele v lese a ich charakteristika
  17. Ochrana a obrana lesa
  18. Ťažba a doprava dreva, sprístupňovanie lesov
  19. Triedenie dreva a jeho využitie
  20. Rekonštrukcia lesných porastov

  III.
  21. Hospodárska úprava lesa, poslanie, náplň činnosti, základné oblasti pôsobnosti - stručná charakteristika
  22. Kategórie lesov a hospodárske tvary lesov
  23. Hospodárske spôsoby v lesníctve
  24. Priestorové rozdelenie lesov a jeho značenie v teréne
  25. Rámcové plánovanie, špeciálne prieskumy
  26. Podrobné hospodársko-úpravnícke plánovanie (Program starostlivosti o lesy)
  27. Postup tvorby a schvaľovania programu starostlivosti o lesy (resp. bývalého lesného hosp. plánu)
  28. Orientácia zariaďovania lesov v chránených územiach a návrh na optimalizáciu ich obhospodarovania
  29. Certifikácia lesov
  30. Organizácia a štruktúra lesníctva na Slovensku

Zdroje:
 • KONÔPKA, J., KUNCA, V., 2005: Základy lesníctva. Učebné texty, Technická univerzita vo Zvolene, 149 s.
 • MORAVČÍK a kol, 2010: Správa o lesnom hospodárstve v Slovenskej republike 2010 (Zelená správa). Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky, Bratislava, 102 s.
O súboroch cookie na tejto stránke

Súbory cookie používame na funkčné účely, na zhromažďovanie a analýzu informácií o výkone a používaní stránky.

Nastavenia Povoliť všetko