Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 749   projektov
2 nových

Dejiny pedagogiky - poznámky z prednášok

«»
Prípona
.docx
Typ
poznámky
Stiahnuté
3 x
Veľkosť
0,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
44598
Posledná úprava
04.03.2014
Zobrazené
1 676 x
Autor:
dominika.vallova
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
1. Prednáška
DP sú vedná disciplína pedagogiky, kt. skúma vývoj výchovy a vzdelávania od najstarších čias po súčasnosť. Prostredníctvom DP sú analyzované a spoznávané skúsenosti z oblasti výchovy a vzdelávania od najstarších čias po súčasnosť.
DP majú 3 výrazné funkcie:
1. TEORETICKÚ - prostredníctvom ktorej je možné poznávať podstatu výchovy a jej historické premeny.
2. PROGNOSTICKÚ - kt. zdôrazňuje, že DP sú zdrojom podnetov a skúseností pri tvorbe modelov výchovnovzdelávacej práce a jej jednotlivých častí.
3. PROPEDEUTICKÚ - kt. pomáha na základe štúdia historických skúseností pri rozvoji pedagogického myslenia a kreativity ako východisko k pochopeniu súčasného stavu pedagogickej teórie a praxe v domácich podmienkach alebo zahraničí.

Kľúčové slová:

dejiny pedagogiky

pedagogika

periodizácia

Komenský

demokracia

humanizmusObsah:
 • periodizácia,
  civilizácie,
  vzdelávanie a výchova v staroveku
  vzdelávanie a výchova v stredoveku
  J. A. Komenský
  vzdelávanie na území Slov. od Veľ. Moravy
  Racio Educationis
  výchova a vzdelávanie v 20. st.

Zdroje:
 • BLATNÝ, L.- JŮVA, V. Kapitoly z dějin pedagogiky. Brno : PdF MU, 1996, 75 s. ISBN 80-210-1295-1
 • PRŮCHA, J., WALTEROVÁ, E., MAREŠ, J. Pedagogický slovník. Praha: Portál, 1995, s.292. ISBN 80-7178-029-4