Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 749   projektov
1 nových

Elementárny hudobný inštrumentár (zobcová flauta)

«»
Prípona
.docx
Typ
poznámky
Stiahnuté
0 x
Veľkosť
6,0 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
48140
Posledná úprava
17.05.2022
Zobrazené
64 x
Autor:
dkk123456789
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Akustika je vedný odbor zaoberajúci sa fyzikálnymi dejmi, ktoré sú spojené so vznikom zvukového vlnenia, jeho šírením a vnímaním zvuku sluchom. Fyzikálna akustika skúma spôsob vzniku a šírenia zvuku. Zaoberá sa tiež jeho odrazom a pohlcovaním v rôznych materiáloch. Hudobná akustika študuje hudobné zvuky a ich kombinácie vzhľadom na potreby hudby.

Zvukom označujeme v bežnej reči aj vo fyzike vlnenie hmotného prostredia, ak sa o jeho existencii môžeme presvedčiť sluchom. Hmotné prostredie v ktorom sa zvuk šíri je vodič. Vodičom môže byť vzduch, voda, drevo, kovy alebo akýkoľvek iný materiál. Faktom je, že jediné prostredie, ktorým sa zvuk nemôže šíriť, je vákuum. Zdroj zvukového vlnenia sa stručne nazýva zdroj zvuku. Zdrojom zvuku môže byť akékoľvek kmitajúce teleso (napr. struna, napnutá membrána, hlasivky)

Najdôležitejšou charakteristikou zvuku z hľadiska jeho šírenia je jeho rýchlosť, ktorá nie je konštantná ale je ovplyvnená druhom a teplotou hmotného prostredia. Rýchlosť zvuku vo vzduchu závisí od zloženia vzduchu, podielu nečistôt, vlhkosti ale najmä od jeho teploty. Rýchlosť zvuku vo vzduchu je možné vypočítať podľa vzťahu: v = 331,82 + 0,61t, kde t je teplota vzduchu. Rýchlosť zvuku nie je ovplyvnená tlakom vzduchu a je rovnaká pre všetky frekvencie.
...

Kľúčové slová:

zobcová flauta

hudba

hudobná výchova

elementárny hudobný inštrumentár

akord

rytmus

nota

zvuk

akustika

hluk

tón

hudobný nástroj

struna

blanaObsah:
 • 1. stupnica C dur
  2. kvintakord
  3. hmaty na flaute
  4. orientácia v notovej osnove
  5. rytmické hodnoty
  6. pauzy
  7. základy tvorby zvuku
  8. základné druhy dýchania
  9. správne fúkanie do flauty
  10. dýchanie pri hraní
  11. stavba zobcovej flauty
  12. Pesničky: medvedku daj labku, jedna druhej riekla, kohutik jaraby, sil jsem proso
  13. literatúra

Zdroje:
 • Veselé pískaní - zdravé dýchaní (Václav Žilka)
 • Hudební školka (rada 4 učebníc) - (Pierre van Hauwe)
 • Schulwerk: Carl Orff
 • Flautoškola (knižná séria) - Kvapilovi
 • Hry na hlavici (Agnes Dorwarth) - skladateľka
 • Ladislav Daniel - škola hry pre sopránovú zobcovú flautu