Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

45 025   projektov
0 nových

Manažment platobného styku

«»
Prípona
.doc
Typ
poznámky
Stiahnuté
4 x
Veľkosť
0,2 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
13098
Posledná úprava
16.10.2020
Zobrazené
1 291 x
Autor:
kattia05
Facebook icon Zdieľaj na Facebooku
Detaily projektu
Popis:
Platobný systém tvorí významnú zložku finančného manažmentu ekonomicky každej krajiny. Jeho uplatňovanie vyžaduje jednoznačnú konkretizáciu subjektov, ktoré ho zabezpečujú (banky) a využívajú (podnikateľské subjekty - klient bánk). Využíva peniaze ako sprostredkovateľa výmenných transakcií fungujúcej ekonomiky a zúčtovacích systémov, prostredníctvom ktorých pomocou nástrojov platobného styku banky zabezpečujú úrady a inkasá pre svojich klientov.
Zúčtovacie systémy zahŕňajú rôzne formy finančných transferov peňazí, ktoré sa realizujú zvoleným nástrojom platobného styku a platobnou cestou (reťaz bánk, ktoré sú v konkrétnom vzťahu od platiteľa k beneficientovi).
Vnútorným obsahom platobného systému je mechanizmus platenia, ktorý zahrňuje 4 fázy:
1. fáza - určenie povinnosti platiť (zo zákona, zo zmluvného vzťahu)
2. fáza - predloženie platobného dokumentu platiteľovi, na základe splnenia zákonnej alebo zmluvnej povinnosti (daňový výmer, faktúry...),
3. fáza - postúpenie platobného dokladu zo strany platiteľa banke sprostredkujúcej platenie (inkasný príkaz, zmenka, šek...) na úhradu,
4. fáza - zaslanie potvrdenia o vykonaní platby platiteľovi (výpis z účtu, potvrdenie o zaplatení hotovosti).
...

Kľúčové slová:

platba

platobný styk

príkaz na úhradu

inkaso

výber hotovosti

šek

zmenka

poštová poukážka

bankový účet

blok

pokladnica

pokladničný blok

hotovosť

bankový prevodObsah:
 • Platobný systém a platobný styk
  Voľba metód platenia z hľadiska zabezpečovania platobnej schopnosti a likvidity
  Platenie v domácom a zahraničnom styku
  Platenie na vnútornom trhu
  Platenie v hotovosti
  Úhradová metóda platenia
  Inkasná metóda platenia
  Akreditívna metóda platenia
  Platenia vlastnou zmenkou
  Platenie platobnou kartou
  Platenie v zahraničnom styku

Zdroje:
 • MISHKIN, F. S.: Ekonomie peněz, bankovnictví a finančních trhů. FÚ, č. 2/1991.
 • Pokyny VÚB č. 29/1992 o tuzemskom platobnom styku a zúčtovaní na účtoch klientely.
 • Ekonomická encyklopédia. 2. sv. Nakladateltví Svoboda, Praha 1972.
 • Finanční slovník. Nakladatelství Svoboda, Praha 1973.
 • Kolektív: Bankové operácie. Edičné stredisko Ekonomickej univerzity, Bratislava 1993.
 • ORAVEC, P.: Zahraničný platobný styk. Elita, Bratislava 1992.
 • TORMA, J. - SIPKO, J.: Platobný styk v medzinárodnom obchode. Edičné stredisko Ekonomickej univerzity, Bratislava 1994.
 • MARVANOVÁ, M. - HOUDA, M. a kol.: Platební styk, Econ, Brno 1994.
 • BAUER, A.: Medzinárodní platební styk. SNTL, Praha 1983.
 • HUDÁK, J. - SIPKO, J.: Platobné zabezpečenie zahraničnoobchodných operácií. Vydavateľstvo Alfa, Bratislava 1991.
O súboroch cookie na tejto stránke

Súbory cookie používame na funkčné účely, na zhromažďovanie a analýzu informácií o výkone a používaní stránky.

Nastavenia Povoliť všetko