Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 749   projektov
2 nových

Ústavné právo a štruktúra štátnej moci

«»
Prípona
.doc
Typ
poznámky
Stiahnuté
1 x
Veľkosť
0,2 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
13653
Posledná úprava
02.06.2021
Zobrazené
479 x
Autor:
-
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Ústavné právo ako súčasť systému verejného práva je jedným z najdôležitejších odvetví platného práva, pričom v rámci právneho systému ako celku zaujíma pozíciu vedúceho právneho odvetvia. Niekedy sa ústavné právo označuje aj ako jadro širšie koncipovaného celku štátneho práva, ktoré má z tohto pohľadu širší štátoprávny „záber“.

Ústavné právo vo všeobecnosti upravuje štátnu moc vo vnútri štátu, jej fungovanie a organizáciu na určitých princípoch, ako aj základné črty vzťahu štátnej moci a občana.

Ústavné právo sa zameriava na úpravu rozhodujúcich spoločenských vzťahov, ktoré majú určujúci význam pre organizáciu a fungovanie štátu a stanovujú základné východiská vzťahov občanov a štátnej moci. Z pohľadu naposledy uvedeného vzťahu ústavné právo upravuje predovšetkým okruh otázok súvisiacich:
- s tvorbou a činnosťou štátnych orgánov, orgánov zákonodarných a samosprávnych
- s priamym uskutočňovaním suverenity ľudu (referendum).
...

Kľúčové slová:

ústavné právo

právo

ústava

ústavnoprávne vzťahy

štátna moc

zákonodarná moc

výkonná moc

prezident

vláda

orgán štátnej správy

štátna správa

súd

súdna moc

súdna rada

ústavný súdObsah:
 • ÚSTAVNÉ PRÁVO
  Pramene ústavného práva
  Ústavnoprávne vzťahy a subjekty ústavného práva
  Systém ústavného práva
  ŠTRUKTÚRA ŠTÁTNEJ MOCI V SR
  1. ÚVOD
  2. ZÁKONODARNÁ MOC
  3. VÝKONNÁ MOC
  PREZIDENT SLOVENSKEJ REPUBLIKY
  VLÁDA
  Ministerstva a ostatné ústredné orgány štátnej správy
  4. SÚDNA MOC
  Súdna rada Slovenskej republiky
  Všeobecné súdy
  Špeciálny súd
  Najvyšší súd Slovenskej Republiky
  ÚSTAVNÝ SÚD
  Abstraktná ochrana ústavnosti
  Konkrétna ochrana ústavnosti
  Riešenie kompetenčných sporov
  Výklad ústavných zákonov
  Volebné súdnictvo
  Politické súdnictvo
  PROKURATÚRA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
  SAMOSPRÁVA
  Obec
  OMBUDSMAN

Zdroje:
 • Posluch, Marián a Cibulka Ľubor: Štátne právo Slovenskej republiky, 2 vydanie. Šamorín: Heureka. 2006
 • prednášky
 • skriptá