Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 749   projektov
2 nových

Finančno-ekonomická analýza (poznámky a príklady)

«»
Prípona
.doc
Typ
poznámky
Stiahnuté
88 x
Veľkosť
0,3 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
40630
Posledná úprava
09.10.2012
Zobrazené
2 456 x
Autor:
funtozi
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Finančno-ekonomická analýza organizácie
Analýza podnikovej činnosti:
- je mnohotvárna a rôznorodá,
- zahrňuje poznávanie zložitých javov a procesov, ktoré sa odohrávajú v transformačnom procese.tvorí nástroj skúmania a hodnotenia týchto procesov, najmä podmienok, za akých prebiehajú, ako i skúmanie vplyvov a príčinných súvislostí, ktoré tu pôsobia.
Ekonomická analýza
- tvorí zdroj aktuálnych, objektívnych a komplexných informácií pre vrcholové podnikové vedenie týkajúcich sa kategórií zisku, výnosov, nákladov...
Finančná analýza
- tvorí východisko poznávania výsledkov podniku, ktoré sa odrážajú do jeho finančnej situácie.
- V tejto sa premieta ekonomická úspešnosť a zároveň úroveň výrobnej, inovačnej, komerčnej a ďalších aktivít podniku, ktoré sú rozhodujúce pre ďalší ekonomický rozvoj podniku...

SWOT analýza
(sledovanie kľúčových faktorov)
Strengths ( silné stránky)
Weaknesses (slabé stránky)
Opportunities (príležitosti)
Threats (hrozby)

Základné myšlienka tejto analýzy je: - zhrnutie výsledkov externej a internej analýzy (hlavný problém)
- možné spôsoby zlepšenia výsledkov ( obrat, podiel na trhu, zisk, rast, ...) využitím S,O, resp. elimináciou W, T
- spoločnosť musí mať adekvátnu silu (zdroje) ak má využiť príležitosti (príležitosti na trhu nemusia byť vždy zaujímavé pre danú firmu)
- silné a slabé stránky majú vždy vzťah ku konkurencii (5Ps)
...

Kľúčové slová:

ekonomická analýza

analýzy majetku

analýza nákladovObsah:
 • Teoretické vymedzenie významu a úloh ekonomických ana
  Analýza výsledkov činnosti organizácie
  Analýza a hodnotenie tržieb za vlastné výkony a tovarová metodika
  Komerčná analýza podnikateľskej činnost
  Analýza majetku organizácie
  Práca a súvisiace kategórie
  Personálna analýza
  Analýza nákladov
  Bod zvratu
  5 príkladov

Zdroje:
 • STRÁŽOVSKÁ H., STRÁŽOVSKÁ ĽUBOMÍRA : Ekonomické analýzy, Bratislava VŠEMVS, 2006