Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 677   projektov
1 nových

Psychológia rodiny - definície, typy, charakteristky, týranie, láska, rozvod...

«»
Prípona
.doc
Typ
skriptá
Stiahnuté
19 x
Veľkosť
0,2 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
13530
Posledná úprava
31.03.2021
Zobrazené
2 701 x
Autor:
kuriatko512
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Rodina je spoločenstvo detí a manželov, ktorí ich splodili, trvale s nimi žijú a riadne sa o nich starajú.
Rodinu možno chápať aj ako spoločenstvo, ktoré tvoria trvale spolu žijúci partneri a ich deti, resp. osamelý rodič s dieťaťom, bez ohľadu na pokrvné príbuzenstvo, ako aj partneri bezdetní bez ohľadu na ich sexuálnu orientáciu.
Psychologické definície rodiny (staršie, plošné, popisné):
1. Schneewindt : - r. je intímny vzťahový systém, ktorý sa vyznačuje časovo-priestorovým ohraničením.
2. Říčan:-r. je spoločenstvo, ktoré charakterizuje špecifický asymetrický vzťah (rodičovskej) starostlivosti a výchovy na jednej strane a jej prijímania na strane druhej.
3. Matoušek:-rodina je skupina ľudí spojená putami pokrvného príbuzenstva alebo práv. zväzkov (svadba, adopcia)

Plaňava:(chápe rodinu ako systém)-r. je štrukturovaný celok (systém), ktorého zmyslom, účelom a náplňou je utvárať relatívne bezpečný, stabilný priestor a prostredie pre zdieľanie, reprodukciu a produkciu života ľudí.

Rodina je dôležitá pre členov aj pre spoločnosť ktorá dozerá na to, či rodina plní svoje funkcie.
Funkcie r.-sú úlohy, ktoré má rodina plniť, aby zabezpečila optimálny rozvoj členov a dospelých.
Funkcie :
-biologicko-reprodukčná-plodenie detí, kvalitná starostlivosť o potomstvo=kvalitná produkcia a reprodukcia života
-ekonomická-zabezpečiť dostatok materiálnych zdrojov (prostriedkov) aby potreby členov boli uspokojené (šport, jedlo, kultúra, odev, hobby,...), biologické potreby
...

Kľúčové slová:

rodina

psychológia

manželstvo

funkcie rodiny

formy rodiny

druhy rodiny

CAN

emócie

týranie

rozvod

deprivácia

násilie

manželia

partnerObsah:
 • Psychologické definície rodiny
  Funkcie rodiny
  Zmeny súčasnej rodiny
  Formy rodiny podľa Gjuričovej
  Konkrétne zmeny v rodine
  Základné typy rodiny a ich psychologické funkcie
  Funkcia orientačnej rodiny (základná)
  Dôsledky citovej deprivácie
  ...
  Teórie viac vedomej motivácie
  Mýty o láske a partnerstve podľa B. de Angelis
  Dôvody dysfunkčnosti partnerstva (Plaňava)
  Rizikoví partneri
  Dobré vlastnosti pre partnerstvo podľa B.de Angelis
  1. manželská kríza
  2.manželská kríza
  Rodina a rozvod :emocionálne sa vyrovnanie zo stratou, dosiahnutie vyrovnanosti na nový štart.
  Rómska rodina

Zdroje:
 • skriptá
 • prednášky
 • poznámky