Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 749   projektov
2 nových

Štúdium misijnej a sociálnej práce v príprave krestanských pracovníkov

«»
Prípona
.pdf
Typ
prednášky
Stiahnuté
22 x
Veľkosť
0,2 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
8333
Posledná úprava
16.02.2018
Zobrazené
2 074 x
Autor:
dianna
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Zdalo by sa, že odpověď na otázku, či má křesťan pomáhat' světu, aby bol lepším svetom, než v skutočnosti je, by malá byť jednoduchá a jednoznačná: pochopitel'ne, že křesťan má světu pomáhat' překonávat' všetko. čo je vo světe nedokonalé.
Evanjelizácia a sociálna práca nikdy nemóžu byť postavené proti sebe.2 Zvestovanie a sociálna činnost' sú dva aspekty Kristovho poslania, ktoré přijali ako poverenie Kristovi učeníci. Rózne přístupy křesťanstva ku světu dělí Kišš následovně :

1. Záporný postoj křesťana k světu - etický doketizmus: Všetko, čo má niečo podobného s vecami tohto světa sa chápe po spósobe Markiona a niekdajších gnostikov ako zlé. Ideálny křesťan je světu odcudzený člověk, žije iba pre svět věčnosti. Jediná cesta pomoci světu je, že prostredníctvom kresťanskej misie všetci uveria, celý svět sa obrati a potom sa všetky problémy světa (aj sociálně problémy) automaticky rozriešia.

2. Eahostajný postoj křesťana k světu - etický nestorianizmus: Koreňom takéhoto postoja je oddeFovanie viery a politiky, ako by to boli v živote křesťana dve nesúvisiace oblasti, ako by kresťania a církvi nemali kritizovat' antisociálne javy vo světe. V politických otázkách má vraj křesťan zachovat' neutra litu. (kvietizmus)

Kľúčové slová:

misiológia

misijná práca

sociálna práca

študijný odbor

religiozitaObsah:
 • 1. Východiská misijnej a sociálnej práce
  2. Misijná a sociálna práca ako študijný odbor v kontexte SR
  3. Úroven religiozity študentov v Študijnom programe „Sociálny a misijný pracovník s rómskou komunitou“ na PF UMB

Zdroje:
 • ŠOLTÉSOVÁ, V.: Misiológia v prostredí náboženského pluralizmu a sporné definície inkluzivistickej pozície. In: Východiská evanjelikálnej teológie. Zborník z vedeckej teologickej konferencie. Banská Bystrica: KETM PF UMB, 2006.
 • RAIFLER, H. U.: Kresťanská misia na prelome tisícročí. Úvod do misiológie. Levice: JPK, 1998. ISBN 80-901142-7-X.
 • ČERNÝ, P.: Kristovo dílo spásy jako základ a imperativ misie. Aktivity Světové rady církví. Brno: L. Marek, 2006. 304 s. ISBN 80-86263-72-X.
 • FAZEKAŠ, Ľ: Zmierenie medzi národmi. In: Úlohy cirkvi v ohrozenom svete. Zborník z vedeckej teologickej konferencie. Banská Bystrica: Bratia Sabovci s.r.o., 2002.
 • LIGUŠ, J.: Božie atribúty v misionálnej činnosti cirkví. In: Teologické princípy misie. Banská Bystrica: PF UMB, 1999.
 • BRENKUS, J.: Kresťanská sociálna zodpovednosť. Bratislava: ACS, 1999. ISBN 80-88945-61-5.
 • HANESOVÁ, D.: TEARFUND, CDR a IA: Kresťanské organizácie pre ľudí v núdzi a v ohrození. In: Úlohy cirkvi v ohrozenom svete. Zborník z vedeckej teologickej konferencie. Banská Bystrica: PF UMB, 2003. s. 43-58. ISBN 80-8055-746-2.
 • BRENKUS, J.: Rómovia- ohrození či ohrozujúci. In: Úlohy cirkvi v ohrozenom svete. Zborník z vedeckej teologickej konferencie. Banská Bystrica: PF UMB, 2003. s.67-84. ISBN 80-8055-746-2.
 • HUDECOVÁ, A.; ŠOLTÉSOVÁ, V.: Charakteristika študijného programu „ Sociálny a misijný pracovník s rómskou komunitou“ In: KHETANES-SPOLOČNE. Zborník z príspevkov z 1. seminára nadnárodného partnerstva projektu EQUAL Teplý Vrch 23.-25. September 2005. Banská Bystrica: Pedagogická Fakulta Univerzity Mateja Bela, 2006. s. 221-227. ISBN 80-8083-218-8.
 • KOVÁČ, M. a JURÍK, M. Religiozita Rómov a aktivity cirkví vo vzťahu k Rómom. In Ed. Vašečka, M. Čačipen pal o Roma. Súhrnná správa o Rómoch na Slovensku. Bratislava: Inštitút pre verejné otázky, 2002.