Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 785   projektov
5 nových

Filozofické a sociálne východiská edukácie - poznámky

«»
Prípona
.docx
Typ
poznámky
Stiahnuté
4 x
Veľkosť
0,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
43106
Posledná úprava
03.02.2014
Zobrazené
1 451 x
Autor:
Karin20
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Spoločnosť a výchova


spoločnosť - v najširšom zmysle slova je označením pre každý súbor jedincov, v kt. existujú stabilné vzťahy a vzájomné služby

spoločnosť - v užšom zmysle slova, najmä v sociológií - je spoločnosť označením pre súbor ľudských bytostí, v kt. vzťahy sú riadené inštitúciami, zaistené sankciami a každý člen spoločnosti pociťuje alebo mu dávajú pociťovať váhu kolektívneho momentu


výchova - riadené, zámerné, cieľavedomé, plánovité a komplexné pôsobenie na človeka plniť isté životné ideály, osvojiť si isté hodnoty


Medzi výchovou a spoločnosťou je vzťah spätnej väzby. Rozvoj spoločnosti ovplyvňuje charakter výchovy, tiež úroveň výchovy a vzdelávania ovplyvňuje vývoj spoločnosti.

Výchova zabezpečuje generačný transfer zovšeobecnenej ľudskej skúsenosti a kontinuitu spoločenského vývoja.

Výchova je činnosť spoločenská. Predstavuje dôležitú spoločenskú funkciu, kt. v spoločnosti vznikla, v spoločnosti slúži a spoločnosťou je určovaná. Výchova a vzdelávanie nemôžu existovať bez spoločnosti. Výchova je činnosť spoločnosťou determinovaná, no zároveň aj vývoj spoločnosti determinujúca.

Kľúčové slová:

Spoločnosť

výchova

funkcie výchovy

historický vývoj sociológie

Comte

línie

smery

typológia prostredia

škola

rodinaObsah:
 • Spoločnosť a výchova
  Sociálne súvislosti rozvoja výchovy a vzdelávania
  Historický vývoj sociológie ako vedy
  Vznik sociológie ako vedy
  Sociálna pedagogika
  Sociologická pedagogika
  Pedagogická sociológia
  Sociológia výchovy
  Socializácia osobnosti
  Fázy
  Úloha prostredia v procese výchovy
  Rodina
  Škola
  Humanizácia výchovy a vzdelávania
  Filozofia a pedagogika
  Antropologické základy výchovy
  Pedagogická axiológia

Zdroje:
 • Poznámky z prednášok