Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 826   projektov
12 nových

Misiológia so zameraním na rómske komunity

«»
Prípona
.pdf
Typ
skriptá
Stiahnuté
3 x
Veľkosť
0,5 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
8506
Posledná úprava
13.03.2018
Zobrazené
1 296 x
Autor:
dianna
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Misiológia má dvojrozmernú úlohu, vztahuje sa súcasne na teológiu i na prax. Spájanie Ježiša z prvého storocia so súcasným životom vo všetkých regiónoch sveta a udržiavanie perspektívy jeho opätovného príchodu a ustanovenia Božieho královstva je výzvou misiológie.

V prvých castiach sa text zaoberá teoretickými aspektmi misiológie. Teoretické princípy následne aplikuje na misiu v rámci rómskeho etnika na Slovensku. Pomocou rozboru misiologického kontextu rómskej kultúry vyvodzuje niektoré misiologické závery.

Napriek heterogénnosti rómskej komunity nachádza v jej kultúre niekolko skutocností: dominantnost mužov; formálne vzdelanie, nezamestnanost, diskrimináciu, náboženstvo Rómov. Na základe týchto zistení hladá možnosti v aplikácii poznatkov medzikultúrnej komunikácie v praktickej misii.

Zaoberá sa poslaním misiológie ktorým je skúmat a rozvíjat spôsoby, ktorými môžeme prezentovat evanjelium v rámci iných kultúr. Jestvuje niekolko konceptov, ktoré cirkev na Slovensku potrebuje využívat a práca Robertsona sa nimi zaoberá.

Text poukazuje taktiež na náboženskú sebaidentifikáciu, ktorá predstavuje silný potenciál, v závislosti od súcinnosti misie s podporou rómskej kultúry a identity, s rozvíjaním sebauvedomenia Rómov a rozvíjaním vyššej kvality ich života. Citlivým prístupom k religiozite možno získat velmi silný potenciál na transformáciu nielen duchovného, ale aj sociálneho života rómskych komunít.

Úlohou cirkvi v misijnej práci je zaoberat sa pomocou tým, ktorí sú v núdzi. Šoltésová na to upozornuje nielen v súvislosti s potrebami spolocnosti, ale uvádza i príklady sociálno - misijnej práce realizovanej medzi Rómami na Slovensku.

Je nacase, aby sa krestanské cirkvi zodpovedne postavili voci vzniknutej situácii. Efektívny prístup v procese socializácie a misijnej práce je potrebné hladat v jednoduchých príkladoch tak v histórii misie, ako aj v najväcšom príklade pôsobenia Ježiša Krista a v jeho spôsobe riešenia problémov celého ludstva i každého jednotlivca.

Kľúčové slová:

misiológia

religiozita Rómov

rómske komunity na Slovensku

teológia

etnická identita

kresťanské cirkvi

sociálna oblasťObsah:
 • Predhovor -3-
  Obsah -4-
  0 Úvod -5-
  1 Úvod do misiológie -6-
  1.1 Definícia misiológie -7-
  1.2 Dejinný vývoj misiológie -8-
  1.3 Starozmluvné základy misie -9-
  1.4 Novozmluvné základy misie -11-
  1.5 Teológia misie -14-
  1.6 Základná koncepcia misie -15-
  1.7 Stratégia misie -19-
  2 Kultúra a misia -21-
  2.1 Definícia kultúry -21-
  2.2 Svetonázor a kultúra -23-
  2.3 Štúdium kultúry -24-
  2.4 Cezkultúrna komunikácia -25-
  2.5 Ciel komunikácie: Premena postojov -27-
  3 Misiologický prístup k Rómom na Slovensku -29-
  3.1 Aplikácia misiológie na rómsku komunitu -29-
  3.2 Misiologický kontext rómskej kultúry -29-
  3.3 Predpoklady pre získanie Rómov -35-
  4 Religiozita Rómov v kontexte SR -37-
  4.1 Viacvrstvová konfesionalita -37-
  4.2 Etnická identita -37-
  4.3 Náboženský synkrétizmus -37-
  5 Misia a sociálna zodpovednost cirkvi -38-
  5.1 Východiská sociálnej zodpovednosti -38-
  5.2 Potreby spolocnosti ako možnosti cirkvi v naplnaní svojej sociálnej -39-
  zodpovednosti -39-
  5.3 Problém sociálnej angažovanosti cirkvi -41-
  6 Misijná práca cirkví medzi rómskym etnikom na Slovensku -42-
  6.1 Aktivity krestanských cirkví na Slovensku -43-
  6.2 Charakteristika niektorých sociálno-misijných aktivít -44-
  7 Misia a sociálna zodpovednost cirkvi v práci Obcianskeho združenia Nádej detom -46-
  7.1 Obcianske združenie Nádej detom -46-
  7.2 Zámery koncepcie integrácie -49-
  7.3 Vzdelávanie k ludským právam -50-
  7.4 Sociálna oblast -51-
  7.5 Multikultúrne vzdelávanie -51-
  7.6 Projekty OZ -52-
  Záver -54-
  Použitá literatúra -55-