Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 677   projektov
1 nových

Všeobecná pedagogika (poznámky zo všetkých prednášok)

«»
Prípona
.doc
Typ
poznámky
Stiahnuté
29 x
Veľkosť
0,3 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
41469
Posledná úprava
26.01.2013
Zobrazené
1 470 x
Autor:
juraj.valenta
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Poznámky zo všetkých prednášok veľmi pekne a kvalitne spracované. Obsahuje: dejiny, školu, školský systém, rodina, funkcie rodiny, funkcie školy, výchova, vzdelávanie, pedagogické vedy...

I. VÝCHOVA AKO ZÁKLADNÁ KATEGÓRIA PEDAGOGIKY VÝCHOVA
- sprevádza človeka od narodenia až po smrť, teda počas celého života
- sprevádza človeka nielen ako jednotlivca, ale aj ako druh (ľudstvo)
- výchova je špecifická činnosť človeka, ktorej cieľom je pripraviť človeka na život v spoločnosti
- výchova je jedinečná
(výchovné situácie sa neopakujú, realizuje sa v konkrétnom čase, na konkrétnych miestach)
- výchova v širšom zmysle - je to príprava na život v spoločnosti, podstatou výchovy je, že staršia generácia odovzdáva skúsenosti a poznatky mladšej generácii, ktorá ich uchováva a ďalej rozširuje
- výchova v užšom zmysle - je to zámerná cieľavedomá činnosť, ktorej cieľom je rozvíjať osobnosť človeka, formuje človeka
VÝCHOVA = zámerná cieľavedomá činnosť smerujúca k rozvoju človeka, aby nastali pozitívne zmeny v jeho rozvoji, konaní a správaní - výchova vznikla, keď vznikol človek

PRAVEK
- v praveku mala výchova najprimitívnejšiu formu – formu napodobňovania dospelých
- cieľom bolo udržať sa pri živote
- obsahom bola nemá práca dospelých
- nebola organizovaná, bola príležitostná, náhodná
...

Kľúčové slová:

všeobecná pedagogika

rodina

škola

funkcie rodiny

funkcie školy

výchova

vzdelávanieObsah:
 • I. VÝCHOVA AKO ZÁKLADNÁ KATEGÓRIA PEDAGOGIKY
  1. Podstata výchovy
  2. Vývoj spoločnosti a výchova
  a) genéza výchovy
  b) úloha výchovy vo vývoji spoločnosti
  3. Vývin človeka a výchova
  a) ontogenéza a jej znaky
  b) faktory, ktoré ovplyvňujú vývin človeka
  c) vzťah vývoja a výchovy človeka
  4. Výchovné prostredie a jeho typológia

  II. PEDAGOGIKA AKO TEÓRIA
  1. Pojem a vývoj pedagogiky
  2. Predmet a pramene pedagogiky
  3. Systém pedagogických vied
  - základné
  - aplikované
  - hraničné
  4. Vzťah pedagogiky k iným vedám,pomocné vedy pedagogiky

  III. ŠKOLA A ŠKOLSKÝ SYSTÉM
  Osnova prednášky:
  1. Objasnenie pojmu
  2. Školský systém
  a) stupne a typy škôl
  b) medzinárodná klasifikácia stupňov vzdelávania
  c) súčasný školský systém na Slovensku

  IV. RODINA
  1. Pojem
  2. Rodina ako základný výchovný činiteľ
  3. Rodina ako výchovné prostredie
  4. Typy rodín

  V. POJMY