Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 923   projektov
0 nových

Benelux (Belgicko, Holandsko a Luxembursko)

«»
Prípona
.doc
Typ
SOČ
Stiahnuté
9 x
Veľkosť
0,3 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
13095
Posledná úprava
16.10.2020
Zobrazené
2 188 x
Autor:
julinka55
Facebook icon Zdieľaj na Facebooku
Detaily projektu
Popis:
Planéta Zem je stará 3,8 miliárd rokov a doteraz sa svetová populácia vyšplhala na hodnotu 6, 2 miliárd ľudí. Vplyvom klimatických podmienok, geografickej polohy, historického a politického vývoja sa 201 nezávislých a suverénnych štátov líši v miere vyspelosti.
Osídľovanie jednotlivých kontinentov bolo podmienené spočiatku hlavne nedostatkom poľnohospodárskej pôdy. Zrazu nebolo dosť pôdy na to, aby sa dopestovalo dostatočné množstvo plodín pre obyvateľstvo. Tak bolo osídlené Stredozemie a osídľovanie pokračovalo aj ďalej do vnútrozemia.
Nedostatok nerastných surovín, politická diktatúra, prípadne okupácia štátu cudzou vládou- to sú faktory, ktoré neprispievajú k rozvoju ekonomiky krajiny. Európa bola ešte navyše postihnutá dvomi svetovými vojnami, čo pre zúčastnené štáty znamená ešte väčšiu ekonomickú záťaž.
Zainteresované štáty západnej Európy sa z toho dokázali spamätať a teraz sú vo všeobecnosti považované za jedny z najvyspelejších krajín sveta. Vysoká životná úroveň jednotlivých krajín sa odráža na životnom štýle obyvateľov. O vyspelosti týchto štátov svedčí aj fakt, že všetky z nich sú členmi medzinárodných organizácií ako OSN, NATO a EÚ.
Hospodárske spoločenstvo BENELUX pozostáva z troch vyspelých krajín západnej Európy( dokonca zaradených na zoznam dvadsiatich ôsmich najvyspelejších štátov sveta) - Belgicko, Holandsko, Luxembursko. Tieto štáty sú impozantné nielen vysokou životnou úrovňou svojho obyvateľstva, ale aj zvláštnosťami, za ktoré vďačia hlavne geografickej polohe.
Mňa osobne fascinujú tieto krajiny tým, že väčšina územia Holandska a Belgicka leží pod hladinou mora. I keď som nemala možnosť navštíviť ani jednu z týchto krajín, z fotografii sa mi vždy veľmi páčili.
Práve to ma viedlo k tomu, aby som v rámci svojej Stredoškolskej odbornej činnosti spracovala tieto krajiny z geografického hľadiska. V mojom záujme nie je riešiť problémy týchto krajín. Budem sa snažiť poskytnúť vám pútavé zaujímavosti, ale aj zrejmé fakty potrebné pre všeobecný rozhľad.
...

Kľúčové slová:

Benelux

Belgicko

Luxembursko

Holandsko

obyvateľstvo

rozloha

Brusel

príroda

hospodárstvo

priemysel

doprava

obchod

Amsterdam

dejiny

LuxemburgObsah:
 • 1. Úvod
  2. Metodika spracovania
  3. Teoretická časť
  3.1 Benelux
  3.2 Belgicko
  3.2.1 Všeobecná informácia
  3.2.2 Prírodné pomery
  3.2.3 Spoločnosť
  3.2.4 Hospodárstvo
  3.2.5 Brusel
  3.3 Holandsko
  3.3.1 Všeobecná informácia
  3.3.2 Prírodné pomery
  3.3.3 Spoločnosť
  3.3.4 Hospodárstvo
  3.3.5 Amsterdam
  3.4 Luxembursko
  3.4.1 Všeobecná informácia
  3.4.2 Prírodné pomery
  3.4.3 Spoločnosť
  3.4.3 Hospodárstvo
  3.4.5 Luxemburg
  4. Vlastná práca
  5. Diskusia
  6. Záver
  7. Resumé
  8. Zoznam použitej literatúry a internetových stránok

Zdroje:
 • Bartošíková, M. : Belgie, Lucembursko- prúvodce do zahraničí. 1. vyd. Praha: 1998. ISBN 80-7033-504-1
 • Svět poznání (časopis) : Belgie a Lucembursko, apríl 2006, číslo 5, s. 5
 • Varsik, B. : Detská ilustrovaná encyklopédia Svet okolo nás. 2. vyd. Bratislava: 1995. ISBN 80-7145-170-3
 • Bateman, G., Eganová, V. : Encyklopedie Zeměpis světa. 2. vyd. Praha: 1999. ISBN 80-901727-6-8
 • RNDr. Baar, V., CSc., Blahút, J. a kolektív : Hospodárska geografia pre 2. ročník obchodnej akadémie. 2. vyd. Bratislava: 1994. ISBN 80-08-02301-5
 • Chisholmová, J. : Svetové dejiny v kocke. 2. vyd. Bratislava: 2001. ISBN 80-06-01094-3
 • Prociková, A. a kolektív : Školský lexikón. 1. vyd. Bratislava: 1991. ISBN 80-08-01570-5
 • http://www.wikipedia.org/
 • http://www.celysvet.cz/
 • http://www.worldatlas.com/
 • http://www.webinfo.sk/
 • http://amsterdam.info.cz/
 • http://www.lcto.lu/
 • http://www.cestovani.cz/