Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

45 025   projektov
0 nových

Vypracované otázky na skúšku z predmetu Náuka o materiáloch v ak. roku 2021/2022

«»
Prípona
.doc
Typ
vypracované otázky
Stiahnuté
4 x
Veľkosť
8,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
48164
Posledná úprava
31.05.2022
Zobrazené
646 x
Autor:
ferko24
Facebook icon Zdieľaj na Facebooku
Detaily projektu
Popis:
47. Difúzne fázové premeny (definovať, vymenovať druhy, popísať priebeh, graficky znázorniť výsledné štruktúry).

1. Prekryštalizácia v tuhom stave (polymorfná premena)

Polymorfia - schopnosť kovu meniť vplyvom teploty kryštalickú mriežku (napr. Fe, Ti, Mn, Sn, Co a pod).
Polymorfná premena - prechod jedného typu kryštalickej mriežky na iný typ kryštalickej mriežky pri určitej teplote (u čistých kovov pre konštantnej teplote, u zliatin v teplotnom intervale).
Alotropia - reverzibilná polymorfná premena.
Alotropická modifikácia - kryštalická forma stabilná v určitom teplotnom intervale.

2. Rozpad tuhého roztoku

Ide o difúznu fázovú premenu, pri ktorej sa homogénna sústava (tuhý roztok) mení na heterogénnu sústavu.

Premena prebieha tak, že pri poklese teploty:
• saz homogénneho tuhého roztoku vylučuje nová fáza, pričom sa nemení kryštalická mriežka, ale iba jej parameter (zmenou koncentrácie rozpustenej zložky) - segregácia, precipitácia;
alebo
• sa homogénny tuhý roztok úplne rozpadá na dve nové fázy s vlastnou kryštalickou mriežkou - eutektoidná premena.

a) Rozpad tuhého roztoku pri zmene rozpustnosti
Dochádza k nemu vtedy, keď zložky A a B tvoria obmedzený tuhý roztok a navyše s poklesom teploty dochádza k zníženiu rozpustnosti zložky B v zložke A. Prebytok zložky B (presýtený tuhý roztok) sa potom vylučuje vo forme novej fázy.
...

Kľúčové slová:

materiá

chemické zloženie

kryštalografia

oceľ

tvrdosť

ohyb

ťah

skúška tvrdosti

železo

polymér

keramika

kompozit

zliatina

Fickov zákon

Gibbsov zákon

žíhanie

kalenie

popúšťanieObsah:
 • Okruh tém:
  1. Všeobecný
  Definícia materiálu, rozdelenie materiálov, vlastnosti materiálov.
  Atóm, štruktúra atómu, modely atómu, väzby medzi atómami, druhy väzieb medzi atómami.
  Rozdelenie materiálov podľa usporiadanosti, štruktúra kryštalických materiálov, kryštalografické sústavy a elementárne bunky, charakteristiky kryštalických mriežok, kryštalografické smery a roviny, Millerove indexy smeru a roviny + postupy ich určenia.
  Nedokonalosti štruktúry kryštalických materiálov, bodové, čiarové, plošné, priestorové poruchy. Monokryštály, polykryštály a ich druhy.
  Difúzia, Fickove zákony difúzie, mechanizmy difúzie.
  Sústava, zložka, fáza a ich druhy.
  Kryštalizácia kovov a zliatin, mechanizmus, fázy, druhy.
  Fázové premeny v kovoch a zliatinách v tuhom stave, priebeh, druhy.
  Fázové premeny pri tepelnom spracovaní ocelí, priebeh, druhy.
  Technológie tepelného spracovania ocelí.
  2. Materiály
  Charakteristika a rozdelenie materiálov - železných, neželezných, polymérov, keramiky, kompozitov. Výroba ocele. Označovanie materiálov.
  3. Kryštalografia
  Určovanie Millerových indexov kryštalografických smerov a rovín.
  4. Rovnovážne diagramy
  Určenie typu a popis binárneho rovnovážneho diagramu
  Nákres a popis krivky ochladzovania vybranej zliatiny
  5. Štruktúry zliatin železa
  Nákres a popis rovnovážneho diagramu Fe-Fe3C
  Nákres a popis vybranej zliatiny železa
  Označovanie a identifikácia ocelí podľa STN a STN EN
  6. Tepelné spracovanie ocelí
  Charakteristika a znázornenie teplotného poľa ohrevu daného tepelného spracovania ocele do rovnovážneho diagramu Fe-Fe3C
  Znázornenie daného druhu tepelného spracovania ocele v diagramoch rozpadu austenitu
  7. Skúšky mechanických vlastností materiálov
  Vyhodnotenie danej skúšky tvrdosti
  Vyhodnotenie danej skúšky ťahom
  Vyhodnotenie danej skúšky rázom v ohybe

Zdroje:
 • testy
 • prednášky
 • poznámky
 • skriptá
 • odborná literatúra
 • internet
O súboroch cookie na tejto stránke

Súbory cookie používame na funkčné účely, na zhromažďovanie a analýzu informácií o výkone a používaní stránky.

Nastavenia Povoliť všetko