Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 554   projektov
3 nových

Prostriedky podporujúce manažment pri tvorbe kvality

«»
Prípona
.doc
Typ
seminárna práca
Stiahnuté
46 x
Veľkosť
0,4 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
42064
Posledná úprava
11.05.2013
Zobrazené
965 x
Autor:
themink
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Úvod
Pojem kvalita sa priamo v praxi a v bežnom živote používa čoraz častejšie. Mnoho ľudí si myslí, že kvalita je vecou modernej doby a v minulosti ľudia o ňu nejavili žiadny záujem. Opak je však pravdou. Existuje veľmi veľa dokázaných dôkazov, že s kvalitou sa ľudia stretávali už v starej Číne a Egypte. Nekvalitná práca tam znamenala potrestanie vinníka za neodvedenú prácu.

Vo svetových literatúrach sa pojem kvalita vyskytuje s prirovnaním ako napr.: vhodnosť na použitie alebo uspokojovanie zákazníka.

Tieto vyjadrenia o kvalite sú iba čiastočne namierené k tomu správnemu pojmu. Zároveň treba povedať, že všetky tvrdenia sú správne či už sa jednalo o dávnu históriu alebo sa o kvalite píše v knihách. Spoločne sa všetky jednotlivé útržky dávajú do jedného kompaktného celku a tým tvoria zásadný poznatok, že kvalita má jedno z popredných miest v manažmente podniku.

Novodobá poučka kvality je vyslovená v zmysle celkového súhrnu vlastností a znakov výrobku, ktorými objekt nadobúda schopnosť uspokojovať určené ciele zákazníka.

V dnešnej dobe je zákazník veľmi náročný a už aj podniky prechádzajú na zaisťovanie trvalej kvality. Pochopili, že pokiaľ chcú uspieť v boji s konkurenciou musia svoje podnikové plány zmeniť z okamžitých ziskov na vytváranie kvalitných výrobkov. Dlhodobo fungujúci a perspektívny podnik je iba ten, ktorý má vo svojich plánoch uspokojovať požiadavky zákazníka na najvyššej možnej úrovni, v správnom čase na správne miesto s požadovanou kvalitou.

Kvalita nie je iba kontrola na výstupe výrobku z výrobného procesu. Je to celkový priebežný postup v predvýrobných, výrobných a povýrobných etapách.

Kľúčové slová:

manažérstvo kvality

dokumentácia systému kvality

prostriedky rozvoja kvality

brainstorming

Ishikawa diagram

brainwriting

Paretová analýza

poka yoke

Kaizen

Ganttov diagramObsah:
 • 1. Systém dokumentácií manažérstva kvality 4
  1.1 Dokumentácia systému kvality I. úrovne 4
  1.2 Dokumentácia systému kvality II. úrovne 4
  1.3 Dokumentácia systému kvality III. úrovne 7
  2. Iné predpisy, na ktoré sa možno odvolávať dokumentáciami manažérstva kvality 10
  2.1 Iné predpisy 10
  2.2 Prostriedky rozvoja kvality 11
  2.2.1 Brainstorming 11
  2.2.2 Osbornové pravidlá 11
  2.2.3 Diagram príčina – účinok (Ishikawa) 11
  2.2.4 Metóda 5S 12
  2.2.5 Brainwriting 13
  2.2.6 Paretová analýza 14
  2.2.7 Princíp poka – yoke 14
  3. Metodika merania spokojnosti zákazníka 15
  3.1 Meranie spokojnosti zákazníka 15
  3.2 Metódy merania spokojnosti zákazníka 15
  3.3 Zákazníkmi vnímané stupne kvality 15
  3.4 Vývojový diagram 16
  3.5 Kaizen 16
  3.6 Reengineering 16
  3.7 Stromový diagram 17
  3.8 Ganttov diagram 17
  3.9 Zvyšovanie spokojnosti zákazníkov 18
  3.10 Meranie spokojnosti a lojality zákazníkov 19
  3.11 Vyhodnocovanie spokojnosti zákazníkov 20
  Záver 21
  Zoznam použitej literatúry 22
  Internetové zdroje 23