Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 751   projektov
2 nových


« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Projektov 48   |   Strana 1 / 2


Uni / Názov projektu Kvalita MB Down
Implementácia SMK podľa ISO 9001:2000 v podmienkach organizácie ALOSEC, s.r.o.
100,0%
0,5 48x
Implementácia princípov TQM vo vybranej organizácii - semestrálna práca
100,0%
0,8 35x
Moderné organizačné štruktúry riadenia podnikov (firiem)
100,0%
0,1 45x
Ekonomické súvislosti manažérstva kvality
98,6%
0,2 17x
Zefektívnenie procesu tvorby sprievodnej dokumentácie
98,6%
1,5 1x
Organizačné a riadiace rámce vytvárania kvality v organizácii
98,5%
0,5 6x
Palivá, ropa, ložiská, kvapalné palivá, plyn
97,9%
0,3 5x
Strihanie na strihadlách a rezanie čistým vodným lúčom
97,0%
0,9 15x
Trh a trhový mechanizmus, ponuka, dopyt a rovnovážna cena
94,7%
0,1 24x
Zmenová práca
94,3%
0,4 5x
Vytvorenie, preskúmanie a rozvíjanie systému manažérstva kvality
92,3%
0,3 44x
Prostriedky podporujúce manažment pri tvorbe kvality
92,3%
0,4 49x
Veterné mlyny v minulosti
92,2%
0,4 0x
Fiśkálna politika a štátny rozpočet
91,8%
0,4 6x
Podmienky v koncentračných táboroch a holokaust
90,3%
0,1 23x
Príručka kvality - semestrálny projekt
89,2%
0,1 29x
Etika v karate
87,5%
0,1 4x
Technická príprava výroby
86,9%
0,6 34x
Manažérstvo rizika
86,4%
0,2 1x
Porovnanie jednoduchého a podvojného účtovníctva, právna úprava, súčasti účtovnej závierky
86,4%
0,1 4x
Meranie technických veličín, odbor kvalita produkcie - otázky z predmetu
85,6%
0,1 1x
Environmentálne riziká používania geneticky modifikovaných organizmov. Invázne druhy organizmov a možnosti ich eliminácie
84,8%
0,7 11x
Metrológia - návody na cvičenia (Strojárska metrológia a riadenie akosti výroby)
84,5%
17,5 22x
Alexander Linczényi - Renata Nováková - Manažérstvo kvality
84,3%
11,4 20x
Zadanie zo statiky - Mechanika tuhých a poddajných telies
84,1%
0,1 11x
Outsourcing logistiky v spoločnosti Kofola a. s.
83,6%
19,5 8x
Mcdonaldizácia spoločnosti. Výskum meniacej sa povahy súčasného spoločenského života - George Ritzer
83,0%
0,1 24x
Vypracované otázky na skúšku z Informačných systémov riadenia
83,0%
0,3 3x
Spoľahlivosť technických systémov - spracovaný ťahák
82,9%
0,2 9x
Seminárna politika z predmetu Monetárna politika
82,8%
0,1 1x
Štatistické metódy (prednášky + skriptá)
82,2%
1,6 21x
Hodnotenie úrovne kvality výrobku (Porovnávanie bicyklov)
82,0%
0,3 2x
Manažérstvo rizika BC - písomka
81,5%
0,1 15x
Informačné a databázové systémy
80,4%
0,1 9x
Konštrukčne prvky strojov - vypracované konštrukčné zadanie
80,0%
18,7 1x
Technical English Work-book 1,2 + 1B Student's Book and Workbook
79,9%
38,2 13x
Technická pripravenosť výroby - vypracované otázky
79,7%
0,6 2x
História Ekonómie
79,1%
0,1 4x
Základné dĺžkové meranie na zadanej sučiastke
74,7%
0,1 6x
Vplyv rezných parametrov (posunu a prísunu) na rezné sily pri sústružení
73,3%
0,2 4x

« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Záznamov na stranu:      Strana: