Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 554   projektov
3 nových

Organizačné a riadiace rámce vytvárania kvality v organizácii

«»
Prípona
.docx
Typ
semestrálna práca
Stiahnuté
5 x
Veľkosť
0,5 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
46772
Posledná úprava
07.11.2016
Zobrazené
643 x
Autor:
peto66652
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Kvalita produkcie a procesov firmy sa stáva strategickým faktorom prežitia firmy na trhu a má značný podiel na vytváraní kvality života. Zabezpečovanie a zlepšovanie kvality výrobkov a služieb by malo byť prirodzenou súčasťou života firmy a povinnosťou každého jej jednotlivca. Spôsob chápania kvality, jej zabezpečovanie a zlepšovanie vo všetkých činnostiach firmy je popísané na základe odbornej literatúra noriem . Z hľadiska organizačnej štruktúry musia byť splnené podmienky rozdelenia práv a jednotlivých organizačných prvkov. Štruktúra by mala byť tvorená tak, aby preferovala preventívne činnosti pred kontrolou a odstraňovaním následkov

Kľúčové slová:

strategické plánovanie

manažment kvality

kvalita

STEP analýza

SWOT analýza

výhody

uplatnenieObsah:
 • Úvod 1
  1. Manažérstvo kvality 2
  1.1 Procesný prístup v manažérstve kvality 2
  1.2História manažérstva kvality 2
  1.3 Podstata kvality produktu 4
  1.4 Prístupy k definovaniu kvality 5
  2.Strategické plánovanie 7
  2.1 Definícia strategického plánovania 11
  2.2.1 Strategické plánovanie a jeho uplatnenie 12
  2.2.2 Proces strategického plánovania 12
  2.2.3 Strategického plánovanie a jeho výhody 14
  2.3 Základné modely strategického plánovania 15
  2.3.1 STEP analýza 15
  2.3.2 SWOT analýza 16
  Záver 18
  Použitá literatúra 19

Zdroje:
 • Bryson, J.M.: Creating and Implementing Your Stratégie Plan, Wiley, John & Sons, Ineorporated 1995, ISBN-13: 97-807-879-014-24
 • Csath, M.: Strategické plánovanie a riadenie v 21. storočí, Nemzeti tankonyvkiadó ZRT, rok 2004, ISBN:97-896-319-525-13
 • Kiernan, M.J.: Inovuj, lebo neprežiješ! Zásady strategického rízení pro 21. století, Praha : Management Press 1998, ISBN: 80-855943-556-5
 • Kubkovič, M.: Podnikové hospodárstvo, Sprint vfra Bratislava 2002, ISBN : 80-888-489-38
 • Joseph OConor, Ian Mc Dermott : Neurolingvinistické programovaní v manažérské praxi, Management press, ISBN : 80-859-43824
 • Papula, J.: Strategický manažment, Výzva pre manažérov, Bratislava : Elita 1993, ISBN : 80-85323-41-9
 • Porter, M.E.:Competitive strategy: Teehniques for Analysing Industries and eompetitors, New York, The Free Press 1980, ISBN:06-848-414-87
 • Sedlák, M..: Manažment, Bratislava : IURA EDITION 2001, ISBN : 80-89047-18-1
 • Čambál, M., Holková, A., Horňák, F.: Manažérstvo podniku 1. vydanie, Edičné čislo 4826, Tlač vydavateľstvo STU v Bratislave 2000, 85-239-2000, ISBN : 80-227-136-51
 • John Weiss.: Industrialization and Globalization: Theory and Evidence from Developing Countries, 2 vydanie, Routledge, 2003, 240s, ISBN 11-346-796-61
 • Mateides A., Styk O., Kučera M., Od kontroly cez ISO 9000 k TQM, Vyd. Miroslav Mračko, 1998, 319s, ISBN 80-805-709-49