Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

45 006   projektov
0 nových

Implementácia SMK podľa ISO 9001:2000 v podmienkach organizácie ALOSEC, s.r.o.

«»
Prípona
.doc
Typ
semestrálna práca
Stiahnuté
48 x
Veľkosť
0,5 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
13348
Posledná úprava
23.11.2020
Zobrazené
1 877 x
Autor:
-
Facebook icon Zdieľaj na Facebooku
Detaily projektu
Popis:
V posledných rokoch pribudli do legislatívy SR mnohé zákony a predpisy medzi nimi významné pre oblasť manažérstva kvality, zákon č.263/1999 o Verejnom obstarávaní, zákon č.264/1999 o technických požiadavkách a posudzovaní zhody, zásady správnej výrobnej praxe HACCP ako 8 hlava potravinového kódexu SR, veľké množstvo STN noriem, predpisov o životnom prostredí, predpisov manažérstva bezpečnosti pri práci a rôznych iných. Dôkazom toho je, že vláda SR prijala a vyhlásila Národný program kvality SR do roku 2003 už v roku 1998, ako uznesenie vlády SR č.673, na základe ktorého je evidentná podpora z vytvárania prostredia, v ktorom je kvalita presadzovaná a vyžadovaná ako prirodzená zložka všetkých činností. Z Národného programu kvality SR vyplýva akceptácia významu kvality, jej sústavného zlepšovania a presadzovania do všetkých činností organizácie. Ďalej z programu vyplýva propagácia a podpora zavádzania manažérstva kvality a ich nadväzujúcej certifikácie v organizáciách a podnikoch, vrátane štátnej a verejnej správy. Tento trend pokračuje aj v národnom programe kvality na roky 2004-2008.
Výrobné organizácie a organizácie poskytujúce služby sú povinné rešpektovať a dodržiavať všetky zákony a predpisy týkajúce sa ich činnosti s cieľom uspokojiť potreby zákazníka. Zákazník sa dostáva do výrazne lepšieho postavenia oproti výrobcom a poskytovateľom ako kedykoľvek pred tým. Na výrobcov a poskytovateľov služieb je kladený oveľa väčší dôraz a tlak zo strany štátnych inštitúcií a najmä zo strany zákazníka zameraný na kvalitu výrobkov a služieb. Manažéri organizácií sú nútení zaoberať sa kvalitou a stabilitou svojich procesov, ich riadením a neustálym zlepšovaním, aby boli schopní garantovať kvalitu výrobkov a služieb s uspokojením potrieb zákazníka za primeranú cenu. Jedným zo základných manažérskych nástrojov na zabezpečenie a dosiahnutie kvality a vyššie uvedených zásad je systém manažérstva kvality podľa normy ISO 9001:2000.
...

Kľúčové slová:

kvalita

manažérstvo kvality

systém mamažérstva kvality

kontrola

nezhoda

politika kvality

postup

požiadavka

proces

procesný prístup

zlepšovanie

trvalé zlepšovanie

HACCP

STN

EN

ISOObsah:
 • Zoznam obrázkov 5
  Zoznam symbolov a skratiek 6
  Slovník termínov 7
  Úvod 8
  1 Kvalita a systém manažérstva kvality v organizácii 10
  1.1 Vymedzenie základných pojmov 10
  1.2 Základné prístupy k definovaniu kvality 13
  1.2.1 Transcendentný prístup 14
  1.2.2 Výrobkový prístup 14
  1.2.3 Výrobný prístup 14
  1.2.4 Tovaroznalecký prístup 15
  1.2.5 Spotrebiteľský prístup 15
  1.2.6 Hodnotový prístup 16
  1.2.7 Ekologický prístup 16
  1.2.8 Potešenie zákazníka 16
  2 Vývoj systémov kvality a dôvody jej zavádzania 17
  2.1 Vývoj systémov kvality 17
  2.2 Dôvody zavádzania systémov kvality 19
  3 SMK podľa noriem ISO radu 9000 21
  3.1 Rozdelenie noriem ISO radu 9000 21
  3.2 Model SMK podľa noriem ISO radu 9000:2000 21
  3.3 Potrebná dokumentácia podľa noriem ISO 9001:2000 22
  4 Stanovené požiadavky normy ISO 9001:2000 23
  4.1 Procesný prístup 23
  4.2 Predmet normy ISO 9001:2000 29
  4.3 Systém manažérstva kvality 30
  4.3.1 Všeobecné požiadavky na SMK 30
  4.3.2 Požiadavky na dokumentáciu 31
  4.3.2.1 Všeobecné vysvetlenie požiadaviek na dokumentáciu 31
  4.3.2.2 Príručka kvality, riadenie dokumentov a záznamov 32

  Zoznam použitej literatúry 34

Zdroje: