Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 827   projektov
12 nových

Implementácia princípov TQM vo vybranej organizácii - semestrálna práca

«»
Prípona
.doc
Typ
semestrálna práca
Stiahnuté
35 x
Veľkosť
0,8 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
44070
Posledná úprava
19.02.2014
Zobrazené
2 106 x
Autor:
majso
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
TQM

Total quality management alebo komplexné manažérstvo kvality sa v posledných 30 rokoch stalo jedným z najdôležitejších a najkomplexnejších prístupov k riadeniu kvality v organizáciách. Svoju silnú pozíciu aj dnes potvrdzuje tým, že hrá dôležitú rolu pri riadení v najúspešnejších organizáciách na svete. Komplexné manažérstvo kvality (ďalej už len TQM) definuje A. Mateides ako:

„Prístup manažmentu organizácie zameraný na kvalitu, založený na účasti všetkých členov organizácie s cieľom dosiahnuť dlhodobý úspech prostredníctvom uspokojovania zákazníkov a prospechu všetkých členov podniku a spoločnosti.“

Cieľom komplexného manažérstva kvality (TQM) je dlhodobý úspech dosahovaný prostredníctvom spokojného odberateľa, zisk všetkých členov organizácie a jej celková prosperita. Ale z čoho vznikol tento názov?

Kľúčové slová:

Totálny manažment kvality

koncepcia

zavádzanie

príprava

podmienky

podpora procesu

benchmark

stratégiaObsah:
 • Tqm
  Koncepcia tqm
  Zavádzanie tqm
  Podmienky pre úspešné zavedenie tqm
  Príprava procesu zavádzanie tqm
  Podpora procesu zavádzania tqm
  Cesta uplatnenia princípov tqm
  Zabezpečenie úspešného zavedenia tqm
  Ťažkosti pri zavádzaní tqm
  Subsystémy tqm
  Orientácia na zákazníka
  Model výnimočnosti efqm
  Meranie spokojnosti zákazníka
  Meranie výkonnosti procesov
  Proces benchmarkingu
  Role tímov a ich zodpovednosť
  Osobná zodpovednosť a rast výkonnosti tímu
  Stratégia „six sigma“
  Princípy six sigma
  Literatúra:

Zdroje:
 • HRUBEC, J. - VIRČÍKOVÁ, E. a kol. 2009. Integrovaný manažérsky systém. 1. vyd. Nitra: SPU, 2009. 544 s. ISBN 978-80-552-0231-0
 • NENADÁL, J. Moderní systémy řízení jakosti : Quality management. 2. doplněné vyd. Praha: Management Press, 2002. ISBN 80-7261-071-6.
 • VEBER, J. aj. Řízení jakosti a ochrana spotřebitele. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2002. ISBN 80-247-0194-4.
 • MATEIDES, A. et al. 2006. Manažérstvo kvality: história, koncepty, metódy. Bratislava : EPOS, 2006. 751 s. ISBN 80-8057-656-4.
 • PLURA, J. 2001. Plánování a neustálé zlepšování jakosti. 1. vyd. Praha : Computer Press, 2001. 245 s. ISBN 80-7226-543-1.