Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 827   projektov
12 nových

Životný cyklus projektu (seminárna práca) + Organizovanie podujatia (semestrálna práca)

«»
Prípona
.rar
Typ
semestrálna práca
Stiahnuté
10 x
Veľkosť
1,9 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
47980
Posledná úprava
18.10.2021
Zobrazené
364 x
Autor:
hany159
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Životný cyklus projektu je metodológia, ktorá definuje fázy projektu, ktoré ho zabezpečujú od začiatku až po ukončenie. Prechod z jednej fázy do druhej bez väzby na celkový životný cyklus projektu je zvyčajne neúplný.
Neexistuje najlepšia cesta ako zadefinovať ideálnu metodiku pre projektový životný cyklus. Veľa organizácií ma identifikovaných niekoľko špecifických metodík životných cyklov projektov, ktoré používa pri projektoch z rôznych oblastí.
Sú však organizácie, ktoré majú určenú / osvedčenú metodiku životného cyklu projektu, ktorej sa držia pri akomkoľvek projekte, iné nechávajú túto voľbu na projektových tímoch, ktoré si zadefinujú životný cyklus ušitý priamo na ich mieru.
Väčšina metodológii životných cyklov projektov zdieľa veľa spoločných charakteristík, ktoré sú viac, alebo menej modifikované.
...
Na spracovanie podkladov slúžiacich ku kvalifikovanému rozhodnutiu, či projekt spustiť alebo nie, slúži rad štúdií a metód. Ich výber by mal vychádzať z podstaty a povahy navrhovaného projektu. Je potrebné mať na pamäti, že cieľom predprojektovej fázy nie je podrobne spracovať všetky dostupné typy štúdií a dokumentov, ale dospieť k odporučeniu, či projekt realizovať alebo nerealizovať, a z toho vychádzať aj pri voľbe analytických prostriedkov.

Vyhotovenie predprojektových štúdií a analýz nie je otázkou chvíľky. Stojí to čas a ľudí, ktorí na dokumentoch pracujú, odmeny odborníkom, s ktorými je projekt konzultovaný, náklady na expertízy spracovávanej externými dodávateľmi atď. Aby bolo jasné, že vedenie organizácie udelilo súhlas zaoberať sa možnosťami realizácie konkrétneho projektu, tvorí a schvaľuje sa tzv. Námet na projekt (Preliminary Project Charter). Tento dokument určuje, kto je poverený sa návrhom projektu zaoberať, ktoré zdroje sú mu k dispozícii a koľko má na to všetko času a financií.
...

Kľúčové slová:

projekt

cyklus projektu

životný cyklus projektu

SLEPT analýza

SWOT analýza

riadenie

systém riadenia

organizovanie

WBS

Ganttov diagram

brainstormingObsah:
 • Životný cyklus výrobku
  Úvod 3
  1. Predprojektová fáza 4
  1.1. SLEPT analýza 6
  1.2. SWOT analýza 7
  1.3. Ciele projektu 9
  2. Projektová fáza 12
  2.1. Realizácia plánu projektu 12
  2.1.1. Funkcie systému riadenia realizácie projektu: 13
  2.2. Projektové riziká 16
  3. Poprojektová fáza 17
  3.1. Ukončenie etáp a fáz 17
  3.2. Proces ukončenia 17
  3.3. Poprojektová fáza 18
  Záver 19
  Použitá literatúra 20
  ..
  Organizovanie podujatia
  1. Logický rámec nášho projektu
  2. WBS
  3. Ganttov diagram
  4. Bezpečnostné zabezpečenie areálu (Brainstorming)

Zdroje:
 • ČERNÁ, Ľ. - JAKABOVÁ, M. 2014. Project cycle management. Bratislava: Slovenská technická univerzita. 101 s. ISNB 978-80-227-2822-5.
 • DOLEŽAL, J. - MÁCHAL, P. - LACKO B. a kol. 2015. Projektový management podle IPMA 1. vyd. Praha: Grada Publishing a.s. 521 s. ISNB 987-80-247-2848-3.
 • DOLEŽAL, J. a kol. 2017. Projektový management podle IPMA. Praha: Grada, ISBN 978-80-247-2848-3.
 • Doležal, J., Máchal, P., Lacko, B. a kol. 2014. Projektový manažment podle IPMA. Praha : Grada Publishing, dotlač 1. vydania 512 s. ISBN 978-80-247-2848-3.
 • GAREIS, R. 2016. Happy projects!. Vienna: MANZ Verlag, 264 s. ISBN 978-80-247-2544-4.
 • Ing. Půlpitel M. 2016. Projektové řízení. České vysoké učení technické v Praze
 • Kubálek, T., Kubálková, M. 2015. Řízení projektů v Mirosoft Project 1. vydanie. Brno : Computer Press, 2014. 262 s. ISBN 978-80-251-3266-1.
 • MAJTÁN, M. 2017. Projektový manažment. Bratislava : Sprint, 299 s. ISBN 9788089393053.
 • Project Management Institute. 2018. A Guide to the project management body of knowledge. PMI, ISBN 978-80-251-3266-1.
 • Svozilová, A. 2015. Projektový manažment. 2. vydanie. Praha : Grada Publishing, 392 s. ISBN 978-80-247-3611-2.
 • Úspěšný projektový manažer 2014. Jak se stát mistrem projektového managementu. Praha : Grada Publishing, 1. vydanie. 264 s. ISBN 978-80-247-2544-4.
 • WYSOCKI, R. 2016. Adaptive Project Framework. 1. vyd. Boston: Addison-Wesley, 2010. 355 s. ISBN 0-321-52561-2.