Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

45 025   projektov
0 nových

Integrované systémy riadenia - (poznámky, prezentácia, prednášky, ťaháky...)

«»
Prípona
.rar
Typ
vypracované otázky
Stiahnuté
20 x
Veľkosť
17,7 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
47979
Posledná úprava
18.10.2021
Zobrazené
854 x
Autor:
hany159
Facebook icon Zdieľaj na Facebooku
Detaily projektu
Popis:
V súčasnosti žijeme v takej spoločnosti, ktorá vo veľkej miere využíva rôzne služby. V najvyspelejších krajinách, a to aj na Slovensku podiel služieb stále rastie. Postupom času sa javí veľká požiadavka na skvalitnenie poskytovaných služieb. Na kvalitu života obyvateľstva má najvyšší vplyv kvalita vzdelávania, zdravotníctva, poisťovníctva, dopravy a kvalita stravovania. Každý človek má iný názor o kvalite služieb, preto je meranie kvality zložitá úloha poskytovateľa.
V tejto práci sa zaoberám kvalitou služieb a aspektami jej meraní. V prvej časti definujem pojem služba, píšem o ich špecifikách.
V druhej časti uvediem čitateľa do problematiky merania kvality služieb. Rozoberiem podrobne aspekty merania kvality služieb a uvediem dôležitosť spokojnosti zákazníka.
...
Definícia služieb
Slovo služba je odvodené od slova slúžiť. Pochádza z latinského výrazu "servicum". V literatúre sa publikovalo viac definícií služieb a ich modifikácii. Základné prístupy, z ktorých ich autori pri vymedzení pojmu služba vychádzajú sú nasledovné:
a) Vymedzenie služieb prostredníctvom podstatných znakov (podnikovo - hospodárske ponímanie)
- definície zamerané na činnosť
- definície zamerané na proces
- definície zamerané na výsledok
- definície zamerané na potenciál
b) Štatistické vymedzenie služieb
Na Slovensku platí tzv. odvetvová klasifikácia ekonomických činností od roku 1992.
c) Národohospodárske vymedzenie služieb
...

Kľúčové slová:

ISR

riadenie

systém riadenia

manažment

environmentálny manažment

EMS

brainstorming

produkt

služba

kvalita služieb

zákazník

facility management

QFD

Quality Function DeploymentObsah:
 • Seminárna práca: Kvalita služieb a aspekty jej merania
  Seminárna práca: Metody merania kvality sluzieb orientovane na prezite udalosti
  Testy
  Metóda qfd
  Radarový diagram
  Vývojový diagram
  Zadania č. 2
  Zadanie č. 3
  Zadanie č. 7
  Model nákladov počas životného cyklu produktu
  Model Zeitmanovej, Donabediana

Zdroje:
 • POLÁK, Pavel a Ján ŽITŇANSKÝ. Integrované systémy riadenia. Nitra: Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2013. ISBN 978-80-552-1111-4.
 • MATEIDES, A. Spokojnosť zákazníka a metódy jej merania : koncepty a skúsenosti. Bratislava: EPOS, 1999. 270 s. ISBN 80-8057-113-9.
 • BLECHARZ, P. Kvalita a zákazník. 1. vyd. Praha : Ekopress, 2015. 160 s. ISBN 978-80-8786-520-0.
 • SAXOVÁ, G; HRNČIAR, M Meranie kvality sociálnych služieb https://www.socialnaspolocnost.sk/meranie-kvality-socialnych-sluzieb/
 • SZULÉNYI, Á Metódy merania kvality služieb orientované na prežité udalosti
 • https://www.zadania-seminarky.sk/semestralna-praca/metody-merania-kvality-sluzieb-orientovane-na-prezite-udalosti/47303
 • MATEIDES, A., ĎAĎO, J. Spokojnosť zákazníka a metódy jej merania : metódy. Bratislava: Miroslav Mračko, 2000. 255 s. ISBN 80-8057-224-0.
 • KAPSDORFEROVÁ, Z. Manažment kvality. 1. vyd. Nitra : SPU, 2008. 120 s. ISBN 978-80-552-0115-3.
 • prednášky
 • poznámky
 • skriptá
 • testy
O súboroch cookie na tejto stránke

Súbory cookie používame na funkčné účely, na zhromažďovanie a analýzu informácií o výkone a používaní stránky.

Nastavenia Povoliť všetko