Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 701   projektov
0 nových

Pneumatické systémy v strojárenskej výrobe

«»
Prípona
.pdf
Typ
bakalárska práca
Stiahnuté
1 x
Veľkosť
1,7 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
47395
Posledná úprava
15.10.2018
Zobrazené
344 x
Autor:
peter.jurik77
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Predkladaná bakalárska práca má oboznámiť čitateľa s použitím stlačeného vzduchu, ako pracovného média. Nahliadnuť do histórie jeho začiatkov, vysvetliť a ukázať, ako sa dá uvedená forma energie získať i to, čo ju v skutočnosti vyrába. Práca sa ďalej zaoberá spôsobom uskladnenia, úpravy a distribúciou vzduchu ku konečnému spotrebiču, ktorým je pneumatický systém. Tento systém je zastúpený formou manipulačného stroja „automatického odpoduškovača”, ktorý je ukážkou spôsobu automatizácie v organizácii. Prezentovaný stroj je jednoúčelové zariadenie, avšak napriek jeho špecifickej pracovnej činnosti je veľmi efektívny a ekonomicky výhodný. V práci sú taktiež vysvetlené pojmy ako manipulácia, manipulačný priestor i odpoduškovač, jeho technické parametre aj pracovné činnosti, ktoré cyklicky vykonáva počas prevádzky. V závere práce je vypracovaná ekonomická rentabilita, spotreba vzduchu a pracovný výkon posudzovaného stroja na manipuláciu pri odpoduškovaní výrobku od ochrannej podložky, takzvanej poduška. Toto manipulačné zariadenie reprezentuje výsledok práce, ktorej implementácia do výrobného procesu v organizácii priniesla ekonomicky výhodnú investíciu a odstránenie nežiaducej ako i neefektívnej pracovnej činnosti.

Kľúčové slová:

Stlačený vzduch

Kompresor

Manipulačné zariadenie

manipulátor

ovládanie

manipulačný cyklusObsah:
 • Obsah 6
  Zoznam ilustrácií 8
  Zoznam tabuliek 9
  Zoznam skratiek a značiek 10
  Úvod 11
  1 Cieľ práce 13
  2 Metodika práce 14
  3 Súčasný stav riešenej problematiky tlačený vzduch 15
  3.1 Stlačený vzduch 15
  3.1.1 Stlačený vzduch a jeho nástup na trh 15
  3.1.2 Stlačený vzduch a jeho využitie 18
  3.1.3 Výroba stlačeného vzduchu 19
  3.2 Kompresory 19
  3.2.1 Spôsob a princíp stláčania vzduchu 19
  3.2.2 Objemové kompresory 20
  3.2.3 Dynamické kompresory 25
  3.3 Kvalita a skladovateľnosť stlačeného vzduchu 28
  3.3.1 Uskladnenie stlačeného vzduchu 28
  3.3.2 Rozvod stlačeného vzduchu 29
  3.3.3 Kvalita a úprava stlačeného vzduchu 30
  3.3.4 Odstraňovanie vlhkosti 30
  4 Vlastná práca - aplikácia do praxe 31
  4.1 Definícia manipulátora 31
  4.2 Manipulačný stroj - automatický odpoduškovač 31
  4.3 Manipulačná plocha odpoduškovača 33
  4.4 Pohyby pri manipulácii 33
  4.5 Technické parametre stroja 35
  4.6 Spotreba stlačeného vzduchu 35
  4.7 Ovládanie 41
  4.8 Rýchlosť manipulácie 42
  4.8.1 Teoretický objem manipulačných cyklov 42
  4.8.2 Využiteľný objem manipulačných cyklov 43
  4.9 Rentabilita stroja 43
  5 Zhodnotenie výsledkov pre prax 45
  Záver 46
  Zoznam použitej literatúry 48

Zdroje:
 • BIERBAUM, Ulrich - HÜTTER, Jürgen. 2004. Druckluft kompendium. 6 vyd. Bielefeld : Boge. 214 s. ISBN: 3-935772-11-4.
 • CROSER, Peter - EBEL, Frank. 2002. Pneumatics. Denkendorf : Festo. 274 s. ISBN 3-540-66444-0.
 • Dresser Roots. 2004. Rotary positive blowers [online]
 • ĎUĎÁK. 2010. Pneumatické prvky [online]
 • FRANKEL, Michael. 2013. Compressed air piping systems [online]
 • GÁLIS, Peter. 2012. Stlačený vzduch od výroby po spotrebu [online]
 • INDUSTRIEN. 2018. Šroubové kompresory [online]
 • JURNÍČEK, Jakub. 2013. Návrh a realizace laboratorní úlohy řízení elektro-pneumatického manipulátoru Festo : diplomová práca [online]
 • KOLARČÍK, Kamil - KAMINSKÝ Jaroslav - PUMPRLA Oto. 2004. Kompresory. Ostrava : Vysoká škola báňská-Technická univerzita. 122 s. ISBN 80-248-0704-1.
 • LINEŠOVÁ, Mária - PAVELEKOVÁ, Ivona. 2007. Vybrané kapitoly z chemickej a potravinárskej technológie. Trnava : Trnavská univerzita. 133 s. ISBN 978-80-8082-170-8.
 • LIQUID AIR ENERGY STORAGE. 2017. In highview-power.com [online]
 • MRAFKO, Leo. 2010. PLC a ich programovanie. In Posterus [online]
 • PARIMUCHA, Peter. 2017. Vývoj pneumatiky [online]
 • PLŠEK, Peter. 2012. Pístové stroje [online]
 • Pneumatické pohony. 2018. In festo.com [online]
 • Reliable processes thanks to perfect compressed air preparation. 2015. In http://www.festo.com [online]
 • RICHTER, Miroslav - SÖHNEL, Otakar. 2013. Průmyslové technologie III Stroje a zařízení chemického průmyslu. Ústí n. Labem : Univerzita J. E. Purkyně. 116 s. ISBN 978-80-7414-827-9.
 • SOLIL, Milan. 2013. Pneumatické obvody [online]
 • Stlačený vzduch. 2018. In rudos.sk [online]
 • Teória o kompresoroch. 2012. In kompresory-servis.sk [online]