Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 701   projektov
0 nových

Megatrendy 2000 - semestrálna práca

«»
Prípona
.doc
Typ
semestrálna práca
Stiahnuté
2 x
Veľkosť
0,2 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
44784
Posledná úprava
20.03.2014
Zobrazené
968 x
Autor:
lenuliatko
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Práca sa zaoberá desiatimi novými smermi, tzv. Megatrendy 2000. Sú to nové smery na deväťdesiate roky. Cieľom mojej práce bola snaha podať základné, teoretické poznatky o spomenutých desiatich Megatrendoch, ktoré bolo možné využiť v rôznorodých oblastiach teoretickej praxe. Toto desaťročie bolo najdôležitejšie v dejinách civilizácie, obdobie technickej inovácie, nevídaných ekonomických možností, prekvapujúcich politických reforiem a veľkej kultúrnej renesancie. Bolo to desaťročie nemerateľné s predchádzajúcim, lebo vyvrcholilo miléniom, rokom 2000. Práca úzko súvisí s reálnym životom, v ktorom sa nachádzame, lebo človek ako jedinec je hybnou časticou všetkých ekonomických činností, ktoré sa odohrávajú na trhu. Či už na globálnom, finančnom, čiastkovom alebo agregátnom. Všetok materiál bol priamo použitý z publikácie Johna Naisbitta a Patrícii Aburdenovej - Megatrendy 2000.

Kľúčové slová:

globálna konjunktúra

renesancia umenia

rozvoj tichomorskej oblasti

globálna ekonomika

voľný obchod

trhový socializmus

privatizácia blahobytu

triumf jednotlivcaObsah:
 • Predhovor 2
  Obsah 3
  Úvod 4
  1 Konjunktúra globálnej ekonomiky v deväťdesiatych rokoch 5
  1.1 Globálna konjunktúra 5
  1.1.1 Voľný obchod medzi všetkými národmi 5
  1.1.2 Inflácia a úrok 6
  1.1.3 Výnimočnosť dekády deväťdesiatych rokov 6
  1.2 Ekonomika vysokých miezd 7
  1.2.1 Rok 1992 ako strategická vízia 7
  2 Renesancia umenia 8
  2.1 Súčasné oživenie umenia 8
  3 Výskyt trhového socializmu 10
  3.1 Gorbačova revolúcia 11
  4 Globálny životný štýl a kultúrny nacionalizmus 12
  4.1 Zrod globálneho životného štýlu 12
  4.2 Kultúrna platobná vyrovnanosť 13
  4.3 Angličtina ako univerzálny jazyk 13
  5 Privatizácia štátu všeobecného blahobytu 14
  5.1 Úpadok štátu všeobecného blahobytu 15
  6 Rozvoj tichomorskej oblasti 16
  6.1 Mohutné ekonomické zmeny v tichomorskej oblasti 16
  6.2 Výhodou tichomorskej oblasti je vzdelanie 17
  7 Deväťdesiate roky: desaťročie žien vo vedúcom postavení 18
  7.1 Dekáda podnikateliek 18
  8 Vek biológie 19
  9 Oživenie náboženstva v treťom miléniu 20
  9.1 Hnutie nový vek 20
  10 Triumf jednotlivca 21
  10.1 Individuálna zodpovednosť 21
  Záver 22
  Zoznam bibliografických odkazov 23

Zdroje:
 • NAISBITT, J., ABURDENOVÁ, P: Megatrendy 2000. Vydalo nakladateľstvo William Morrow and Company, Inc., New York, 1990. ISBN 80-7127-050-4