Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 661   projektov
8 nových

Seminárna práca na tému Vedenie ľudí

«»
Prípona
.doc
Typ
semestrálna práca
Stiahnuté
112 x
Veľkosť
0,2 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
3579
Posledná úprava
24.04.2017
Zobrazené
7 934 x
Autor:
-
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Rýchle tempo zmien v mnohých organizáciách znamená, že vedenie sa čím ďalej tým viac považuje za dôležitú funkciu manažmentu. Od manažéra sa očakáva, že bude lídrom, alebo sa bude na vedení podieľať.
Vedenie je súčasťou riadenia, ale nie je celým riadením. Vedenie je schopnosť presviedčať iných, aby sa s nadšením snažili dosiahnuť stanovené ciele. Je to ľudský faktor, ktorý dáva skupinu dohromady a motivuje ju v orientácii na cieľ. Manažérske aktivity ako napríklad plánovanie, organizovanie a rozhodovanie sú vecami bez života, až kým vedúci ľudí nemotivuje a nevedie ich k splneniu cieľov.

Kľúčové slová:

riadenie ľudských zdrojov

vedenie ľudí

vlastnosti manažéra

schopnosti

zručnosti

riadenie

pozorovanieObsah:
 • 0 Úvod 4
  1 Vedenie 5
  1.1 Charakterové teórie 5
  1.2 Teórie štýlu 5
  1.3 Závislostné teórie vedenia 6
  1.4 Teórie vedenia, štýlu a závislostná teória - obmedzenia 7
  2 Vedenie ako proces 9
  3 Štýly vedenia, vlastnosti manažéra 11
  3.1 Štýly vedenia podľa Likerta: 11
  3.2 Vlastnosti efektívneho manažéra 11
  4 Schopnosti a zručnosti vo vedení 13
  4.1 Byť vyslancom 13
  4.2 Komunikačné zručnosti 14
  4.3 Byť vzorom 14
  4.4 Udržiavanie morálky, kohézie a oddanosti 15
  5 Charakteristika podniku 17
  5.1 Organizačná štruktúra 17
  6 Riadenie 18
  7 Manažérske vedenie vo výrobnom procese 19
  7.1 Pozorovanie 19
  7.1.1 Osobné pozorovanie 19
  7.1.2 Výsledky osobného pozorovania 21
  7.1.3 Výskum štýlu vedenia z pohľadu zamestnancov 21
  7.2 Naše návrhy 25
  8 Záver 26
  9 Použitá literatúra 27

Zdroje:
 • Programový tím pre certifikát v manažmente: Moc, vedenie ľudí a riadenie zmien. Bratislava, City Universal 2003
 • DONNELLY, J. H. - GIBSON, J. L. - IVANCEVICH, J. M.: Management. Praha, Grada Publishing 1997