Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 661   projektov
8 nových

Moderná škola manažmentu (Rozhodovací prístup, Kvantitatívny prístup, Systémový prístup)

«»
Prípona
.doc
Typ
seminárna práca
Stiahnuté
4 x
Veľkosť
0,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
13829
Posledná úprava
03.08.2021
Zobrazené
735 x
Autor:
smiesko9
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Úvod

Manažment predstavuje mladý vedný odbor patriaci medzi spoločenské vedné disciplíny. Niektorí sa domnievajú, že manažérstvo je skôr umenie ako veda.

Manažment sa zaoberá problémom riadenia, zahŕňa rôzne prístupy, metódy a techniky používané v riadení podnikov a organizácií.

Manažment vznikol v USA, po druhej svetovej vojne sa veľmi rýchlo rozširuje do celého sveta. Postupne sa v ňom začínajú masovo používať počítače a následne vzniká množstvo iných disciplín. Vzniká taktiež množstvo rôznych teórii (škôl), ktoré stavajú často na pomere medzi teóriou a praxou, alebo podľa stupňa štátnej regulácie, individualizme/kolektivizme.

Systém manažmentu je výsledkom intelektuálnej činnosti manažérov a systémy sú diferencované podľa špecifických podmienok (subjektívne), ale vychádzať musia z objektívnych podmienok (skúseností iných).

Po 2. svetovej vojne sa teória manažmentu obohacuje o poznatky nových vied, najmä kybernetiky, všeobecnej teórie systémov, operačného výskumu, ale aj o uplatňovanie počítačov, čím sa v riadení začínajú uplatňovať exaktné metódy. Výsledkom je vznik novej, modernej teórie manažmentu, ktorá nie je síce jednotná, ale profilujú sa v nej nové prístupy, konkrétne:

♦ rozhodovací prístup
♦ matematický (kvantitatívny) prístup
♦ systémový prístup
...

Kľúčové slová:

manažment

školy manažmentu

moderné školy manažmentu

riadenie

riadenie podnikov

rozhodovací prístup

matematický prístup

kvantitatívny prístup

systémový prístup

Herbert A. Simon

heuristikaObsah:
 • Úvod
  1. Rozhodovací prístup
  2. Kvantitatívny prístup
  2. 1 Štrukturálna analýza
  2. 2 Matematické programovanie
  2. 3 Dynamické programovanie
  2. 4 Teória hier a strategického chovania
  2. 5 Sieťové grafy
  2. 6 Metódy riešenia sekvenčných úloh
  2. 7 Metódy matematickej štatistiky
  2. 8 Metódy hromadnej obsluhy
  2. 9 Metódy teórie zásob
  2. 10 Metódy teórie obnovy a údržby
  2. 11 Simulačné metódy
  2. 12 Heuristické metódy
  3. Systémový prístup
  Záver

Zdroje:
 • doc. Ing. L. Mižičková, PhD. - prof. Ing. D. Šimo, CSc. - Ing. I. Ubrežiová, CSc. - Základy manažmentu - SPU Nitra - 2004
 • doc. Ing. A. Malejčík, CSc. - Základy manažmentu - SPU Nitra - 2007
 • doc. Ing. Ján Porvazník CSc. - Celostný manažment - SPRINT Bratislava 1999