Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 573   projektov
6 nových

Rozhodovanie, metódy rozhodovania

«»
Prípona
.zip
Typ
semestrálna práca
Stiahnuté
22 x
Veľkosť
1,4 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
5278
Posledná úprava
12.09.2017
Zobrazené
3 459 x
Autor:
hruso;
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Cieľom mojej práce je objasniť podstatu rozhodovacieho procesu, jeho význam v manažmente, poukázať na najvhodnejšie metódy umožňujúce dospieť k správnemu rozhodnutiu.
Moja práca má umožniť:
• definovať podstatu a význam rozhodovanie v riadiacej činnosti,
• charakterizovať rozhodovanie ako proces,
• vysvetliť vhodnosť jednotlivých metód rozhodovania vo vzťahu ku konkrétnym podmienkam rozhodovania,
• identifikovať charakteristické znaky rozhodovacieho procesu,
• porovnať úroveň rozhodovania na pracovisku vo vzťahu k jednotlivým druhom rozhodovania
V značnej miere som sa venoval i kritériám rozhodovania v ekonomickej oblasti a popisu rôznych expertných metód rozhodovania so zámerom poukázať na skutoč-nosť stotožnenia hlavných makroekonomických ukazovateľov s výberovými rozhodo-vacími kritériami.

Kľúčové slová:

rozhodovanie

metódy rozhodovania

kritéria rozhodovania

ekonomická oblasť

expertné metódyObsah:
 • 1. Obsah 1
  2. Cieľ práce 2
  3. Metodika práce 2
  4. Zdroje informácií 2
  5. Význam rozhodovania v riadení organizácií 3
  6. Rozhodovanie ako proces 5
  6.1. Kritéria rozhodovania v ekonomickej oblasti 5
  7. Metódy rozhodovania 10
  7.1. Ďalšie expertné metódy 11
  8. Záver 14
  9. Bibliografické údaje 14

Zdroje:
 • doc. Ing. Ľ. Mižíčková, PhD. - Základy manažmentu, Vydavateľstvo SPU, Nitra 2005, ISBN 80-8069-608-X
 • doc. Ing. J. Repiský, Csc - Teória rozhodovania, Vydavateľstvo SPU, Nitra 2005, ISBN 80-8069-475-3
 • Doc. Ing. M. Árendáš, CSc. - Makroekonómia, Vydavateľstvo SPU, Nitra 2005, ISBN 80-8069-524-5
 • Vincúr a kolektív - Teória a prax hospodárskej politiky, Sprint, Bratislava 2006, ISBN 80-89085-60-1