Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 661   projektov
8 nových

Významné osobnosti v manažmente

«»
Prípona
.docx
Typ
seminárna práca
Stiahnuté
7 x
Veľkosť
0,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
46925
Posledná úprava
20.03.2017
Zobrazené
875 x
Autor:
zuzanapavliskova
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Manažment má začiatky už v stredoveku a staroveku, kde bolo dôležité zvládať riadenie armád. V stredoveku sa cez otroctvo a nevoľníctvo pomaly svet uberal k ekonomickým stimulom. Pre pochopenie manažmentu je dôležité sa pozrieť do histórie, ktorá sa v špirálach vracia. Kolískou priemyselnej revolúcie bol Západ. Táto éra trvala asi 90 rokov v USA. Tu sa dosahoval aj najrýchlejší vývoj hospodárstva. Spolu s priemyselnou revolúciou na Západe, najmä v USA, sa kládli základy poznatkov o manažmente ako vedeckej disciplíny. Rozhodujúcim zdrojov rozvoja ekonomiky a manažmentu sa Západe i Východe bola v čase industrializácie racionalizácia, ktorá podnietila rast produktivity práce. ďalším zdrojov formovania ekonomiky a manažmentu sa stala v obidvoch civilizáciách etika, ktorá v nich bola odlišná a odvíjala sa od osobitostí kultúr. V priemyselnej ére sa tak vyvinuli dva základné systémy manažmentu, ktoré sa odlišujú na úrovni spoločnosti a na úrovni podnikateľských subjektov. Boli to:
a, západný systém manažmentu,
b, japonský systém manažmentu.

Kľúčové slová:

osonosti

manažment

Taylor

Baťa

vedecké riadenie

teória manažmentu

rozhodovací prístupObsah:
 • ÚVOD 3
  1 Tradičná (klasická) teória manažmentu 4
  1.1 Vedecké riadenie 4
  1.2 Procesný prístup k riadeniu 5
  1.3 Byrokratický prístup k organizácii 6
  2 Teória medziľudských vzťahov 7
  3. Moderná teória manažmentu 8
  3.1 Rozhodovací prístup 8
  3.2 Matematický prístup 8
  3.3 Systematický prístup 9
  4 Empirizmus v manažmente 10

Zdroje:
 • Mikuláš Sedlák, Manažment, 2001, ISBN 80-89047-18-1
 • Donnelly, J. H. - Gibson, J. L. - Ivancevich, J. M. (1997): Management. Praha, Grada.
 • Koontz, H. - Weihrich, H.(1993): Management. Praha, Grada.
 • Matsumoto, K. (1997): Participativní management. Praha, Grada Publishing.
 • Papula, J. (1993): Strategický manažment - výzva pre manažérov. Bratislava, Elita.
 • Peters, T. J. - Waterman, R. H. (1992): Hledání dokonalosti. Praha.
 • Porvazník, J. (1999): Celostný manažment - piliere kompetentnosti v riadení. Bratislava, Sprint.
 • Rudy, J. - Piškanin, J. a kol. (1998): Manažment, klasické teórie a moderné trendy. Bratislava,Inštitút zahraničného obchodu a vzdelávania.
 • Sedlák, M. (1997): Manažment. Bratislava, Elita.
 • Vodáček, L. - Vodáčková, O. (1999): Management - teorie a praxe v informační společnosti. Praha, Management Press.
 • Vružek, Š. (1999): Teória a prax manažmentu. Prešov, ManaCon.