Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 646   projektov
7 nových

Teória informácií a ich úloha v manažmente

«»
Prípona
.docx
Typ
seminárna práca
Stiahnuté
6 x
Veľkosť
0,4 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
47168
Posledná úprava
11.12.2017
Zobrazené
968 x
Autor:
dominika.jordanova
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Seminárna práca na tému Teória informácií a ich využitie v manažmente. Vytvorené na hodinu Základy manažmentu na SPU v Nitre.

Podstatnou črtou, ktorou sa človek odlišuje od ostatnej prírody, je výmena informácií.. Žiadny živočíšny druh nemá vyvinuté formy komunikácie do takej miery ako človek. Každý deň prijíma, vyhodnocuje a odovzdáva nespočetné množstvo informácií rôzneho charakteru a v rozmanitej podobe. Sú to fakty, skúsenosti a vedomosti. Technológia prenosu, ukladania a spracovávania informácie podstatne ovplyvňuje rozvoj ľudskej civilizácie.
Vývoj v oblasti medziľudskej komunikácie bol však veľmi dlhý a začal sa už v období, keď naši predkovia začali na dorozumievanie používať mimiku, gestikuláciu a hovorenú reč.
Literatúra uvádza ako prvú informačnú revolúciu vznik písma Sumermi, a to v roku 3000 p.n.l.
Druhú informačnú revolúciu spôsobilo vynájdenie kníhtlače v roku 1455 Johannesom Gutenbergom, čo je najvýznamnejšia udalosť v oblasti informácií.
Tretia informačná revolúcia sa spája s rozvojom výpočtovej a komunikačnej techniky a s jej schopnosťou ukladať, prenášať a spracovávať enormné množstvo informácie. Množstvo poznatkov, ktoré má ľudstvo k dispozícií, rastie obrovskou rýchlosťou. Bez telefónu, telegrafu, komunikačných družíc, modemov a počítačových sietí, teda strojov na prenos informácií, by zostal svet rozdelený, ako bol po mnohé tisícročia.

Kľúčové slová:

informácie

manažment

spu

základy manažmentu

informačný systém

riadenie podnikuObsah:
 • Obsah
  Úvod 3
  1. Teória informácií 4
  1.1 Informácia 4
  1.2 Proces vzniku informácie 5
  1.3 Vymedzenie stránok informácie 5
  1.4 Klasifikácia a druhy informácií 6
  1.5 Hodnota informácie 7
  2.Informačný systém 8
  2.1 Podstata, úlohy a vlastnosti informačného systému 8
  2.2 Štruktúra a fungovanie informačného systému 9
  2.3 Vývoj informačných systémov 10
  3. Úloha informácií v riadení podniku 11
  3.1 Informácie v práci manažéra 11
  3.2 Zdroje informácií pre manažérov 12
  3.3 Informácie z pohľadu stupňov riadenia 12
  3.4 Informačný manažment 13
  3.5 Informačný systém firmy 13
  4. Vlastné spracovanie témy 15
  4.1 Rozhovor so zamestnancami firmy o dostupnosti informácií 15
  Záver 16
  Použitá literatúra 17

Zdroje:
 • Armstrong,M.: Riadenie ľudských zdrojov.: Praha : Grada Publishing, 2007, 800 s. ISBN 978-80-247-1407-3
 • Belan, Ľ. - Belan, L.: Manažment a jeho charakteristika z rozhodovacieho a informačného hľadiska.: Liptovský Mikuláš : Vojenská akadémia, 2004, 128 s. ISBN 80-8040-223-X
 • Bělohlávek, F. ... [et al.].: Management .: Brno : Computer Press , c2006 . viii, 724 s . ISBN 80-251-0396-X
 • Dudinská, E.: Manažérska informatika.: Košice : Irish Publishing, 1996, 128 s. ISBN 80-967048-7-7
 • Ištok J. : Teória informácií a informačné systém Nitra : Vysoká škola poľnohospodárska, 1982
 • Jenčo, M. - Vyhnal, P.: Informačné systémy organizácie.: Prešov: Akcent Print, 2006, 188 s. ISBN 80-969419-6-8
 • Kačír, K..: Informačný systém priemyselného podniku.: Bratislava : Alfa, 1975, s.89-90.
 • Povrazník, J. a kol. : Celostný manažment. Žilina : Poradca podnikateľa. 2007. 540 s. ISBN 978-80-88931-73-7. s. 421
 • Sedlák, M.: Manažment.: Bratislava : Iura Edition, 2009, 414 s. ISBN 978-80-8078-283-2
 • Sedlák, M. a Líšková, C.: Manažment Bratislava : Wolters Kluwer , 2015 . 387 s . ISBN 978-80-8168-296-4
 • Sivák, R. a kolektív.: Financie. Bratislava : Wolters Kluwer , 2015 . 457 s . ISBN 978-80-8168-232-2
 • Wiesenberg, I.: Analýza informačních systémů.: Praha : Svoboda, 1972, s.30-31. 13. Závadský, J. a kolektív . : Manažment. III., Systémový prístup k manažmentu a auditu organizácie. Bratislava : Iura Edition , 2012 . 174 s . ISBN 978-80-8078-512-3