Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 653   projektov
5 nových

Skvalitnenie výberu pracovníkov prostredníctvom výberu pracovníkov

«»
Prípona
.doc
Typ
bakalárska práca
Stiahnuté
49 x
Veľkosť
0,5 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
5305
Posledná úprava
14.09.2017
Zobrazené
1 667 x
Autor:
-
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
1.1 Manažment

Pojem manažment v slovenčine znamená riadenie. V súčasnosti existujú desiatky definícií pojmu manažment.

Manažment charakterizuje Majtán takto: „Manažment je proces, ktorý slúži na dosahovanie cieľov organizácie prostredníctvom usmerňovania premeny vstupov na požadované výstupy.“ (2003, s.13).

Pojem manažment má podľa Sedláka rozličné významy. Sú to:
• manažment ako praktická činnosť,
• manažment ako teória či vedná disciplína,
• manažment ako osobitná skupina ľudí.

"Manažment ako praktická činnosť predstavuje druh práce alebo sústavu aktivít, ktoré manažéri vykonávajú, resp. musia vykonávať na dosiahnutie cieľa.“ (1993, s.7).

Manažment ako vedný odbor či vedná disciplína je súbor poznatkov o princípoch, metódach a postupoch riadenia a pod., ktoré sú vypracované na základe abstrakcie a empírie, a ktorým sa možno učiť a aj ich vyučovať.“ (1993, s.7).

Manažment ako osobitná skupina ľudí označuje skupinu ľudí, ktorých poslaním je plniť manažérske funkcie“. (1993, s.7).

Kľúčové slová:

manažment ľudských zdrojov

výber pracovníkov

metódy výberu pracovníkov

rozhovor

uchádzačObsah:
 • 1 Manažment a manažment ľudských zdrojov
  2 Výber pracovníkov ako proces
  3 Overenie predpokladov uchádzača
  3 Metódy výberu pracovníkov
  5 Vyhodnotenie dotazníkov
  6 Rozhovor
  7 Podnety na skvalitnenie výberu pracovníkov
  8 Záver
  Zoznam použitej literatúry

Zdroje:
 • SEDLÁK, M.1993. Základy manažmentu I. časť. Bratislava: Vydavateľstvo Alfa, 1993. 208 s. ISBN 80-05-01162-8
 • STÝBLO, J. 1993. Personální management. Praha: Grada, 1993. 336 s. ISBN 80-85424-92-4.