Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 787   projektov
6 nových

Stavebníctvo a globalizácia

«»
Prípona
.doc
Typ
seminárna práca
Stiahnuté
14 x
Veľkosť
0,5 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
8271
Posledná úprava
09.02.2018
Zobrazené
1 780 x
Autor:
-
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Stavebníctvo a globalizácia sú dva pojmy, ktoré spolu pevne súvisia a navzájom sa ovplyvňujú. Výsledkom globalizácie v stavebníctve je samotný vývoj stavebníctva od najstarších čias až po súčasnosť.
Stavebníctvo predstavuje veľmi zložitú a mnohostrannú oblasť ľudskej činnosti. Globalizácia stavebníctva je vždy spojená nielen s časom, ale aj s konkrétnymi priestorom, podmienkami a prirodzene s danou úrovňou vývoja vedy a kultúry. Je to jedno z najdôležitejších odvetví, ktoré významnou mierou prispieva k žiaducemu priemyselnému, ekonomickému a kultúrnemu rozvoju jednotlivých regiónov a tým aj celej krajiny. Realizuje výstavbu miest a obcí s dôrazom na zlepšenie obytného a celkového životného prostredia, zabezpečuje priemyslovú výstavbu, buduje potrebnú technickú infraštruktúru, predovšetkým dopravné komunikácie a rozvodné siete. V neposlednom rade zabezpečuje údržbu, opravy a modernizáciu stavebných fondov s cieľom predĺžiť ich životnosť a zlepšiť ich štandard na požiadavky súčasnosti.
V mojej semestrálnej práci som sa zamerala hlavne na objasnenie pojmov, čo pojem stavebníctvo a globalizácia znamená, aký bol vývoj stavebníctva od najstarších čias až po súčasnosť, na stavebníctvo na Slovensku a na trendy a požiadavky na kvalitu.

Kľúčové slová:

manažment

stavebníctvo

globalizácia

podniky

rozvojObsah:
 • Úvod
  1. Základné pojmy
  1.1 Vymedzenie pojmu manažment
  1.2 Vymedzenie pojmu stavebníctvo
  1.3 Vymedzenie pojmu globalizácia
  2. Vznik a rozvoj stavebníctva
  2.1 Stavebníctvo vo svete
  2.2 Stavebníctvo na Slovensku
  3. Svetová globalizácia
  3.1 Manažment v podnikoch
  3.2 Globalizácia v podnikoch
  4. Záver
  5. Zoznam použitej literatúry

Zdroje:
 • Sedlák, M.: Základy manažmentu. Vydavateľstvo ELITA, Bratislava 1993.
 • Sedlák, M.: Manažment. Vydavateľstvo ELITA, Bratislava 1997.
 • Duda, E.: Dejiny staviteľstva. Vydavateľstvo STU, Bratislava 2001.
 • Košturiak, J.: Revoluce v podnikové kulture. Vydavateľstvo GRADA, Praha 1995.
 • Lipková, Ľ.: Medzinárodné hospodárske vzťahy. Vydavateľstvo SPRINT, Bratislava 2002.