Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 646   projektov
7 nových

Charakteristika organizačnej kultúry - základy manažmentu

«»
Prípona
.doc
Typ
seminárna práca
Stiahnuté
30 x
Veľkosť
0,2 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
2235
Posledná úprava
01.10.2016
Zobrazené
6 383 x
Autor:
-
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Organizačná kultúra je fenomén, ktorý je veľmi zložitý a ťažko definovateľný, ale ktorý, ako naznačujú vykonané prieskumi, významným spôsobom ovplyvňuje dlhodobú úspešnosť podniku. Na jednej strane môže byť zdrojom sily podniku a hlavným nositeľom jej konkurenčnej výhody, na strane druhej môže byť brzdou rozvoja organizácie dokonca i zdrojom jej deštrukcie.

Súčasní manažéri si význam organizačnej kultúry a jej ovplyvňovania v záujme úspešnosti firmy stále viac uvedomujú. Vo svojom úsilí o jej riadenie sa však stretávajú s dvoma limitujúcimi problémami:
1. na slovenskom trhu existuje len malé množstvo relevantných odborných publikácií, ktoré by manažérom v praxi priniesli potrebný teoretický základ,
2. k dispozícii je málo výskumných poznatkov, ktoré by prinášali informácie o kultúre slovenských firiem a ich špecifikách.

Kľúčové slová:

organizačná kultúra

kultúra moci

úlohy

podpora

analýzaObsah:
 • Úvod 2
  Organizačná kultúra 3
  Prvky organizačne kultúry 4
  VPlyvy na organizačnú kultúru 4
  Orientácia kultúry organizácie 5
  Kultúra moci 5
  Kultúra rolí 5
  Kultúra úloh 5
  Kultúra podpory 6
  Formálna zložka 7
  Neformálna zložka 7
  Organizačná kultúra v malých firmách 7
  Analýza organizačnej kultúry v konkrétnej organizácii 8
  Záver 9
  Použitá literatúra a zdroje 10

Zdroje:
 • DRDLA, M., RAIS, K.: Řízení změn ve firmě. Computer press, Praha 2001.
 • Malá československá encyklopedie. Academia 1985.
 • BROWN, A.D.: Organizational Culture. London: Pitmann Publishing, 1995.
 • BÖHMER, D.: Public relations a podniková organizačná kultúra. Žilina, MASM 1997.
 • Internet