Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 653   projektov
5 nových

Vypracované otázky z knihy prof. Sedláka - Základy manažmentu

«»
Prípona
.docx
Typ
vypracované otázky
Stiahnuté
96 x
Veľkosť
0,3 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
39644
Posledná úprava
01.03.2012
Zobrazené
2 952 x
Autor:
magdalena.bocova
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
55 strán kvalitne vypracovaných otázok z knihy Prof. Mikuláša Sedláka - základy manažmentu. Otázky sú prehľadné a usporiadané podľa jednotlivých kapitol.

1. kapitola: Manažment – špecifická ľudská činnosť a veda

1. Čo rozumieme spoločenskou (sociálnou) organizáciou a prečo je predmetom záujmu teórie i praxe?
Za spoločenskú (sociálnu) organizáciu rozumieme organizáciu chápanú v najužšom zmysle, tzn. že ju tvoria objekty pozostávajúce z ľudí a z technických prostriedkov, ktoré ľudské bytosti používajú pri práci. Základným prvkom ich existencie a fungovania sú ľudské bytosti. Organizácie ako spoločenské entity sú predmetom záujmu teórie i praxe predovšetkým z týchto dôvodov:

- Organizácie sú nevyhnutnou súčasťou každej civilizácie – sú dôležitými spoločenskými objavmi, ktoré existujú od nepamäti.

- Organizácie ovplyvňujú každého člena spoločnosti a pôsobia na všetky jeho stránky – poskytujú ľudom výrobky a služby. Stretávame sa s nimi vo všetkých fázach životného cyklu, od pôrodu, vzdelávania, cez prácu, trávenie voľného času až po smrť. S mnohými organizáciami prichádzame každodenne do kontaktu.

- Organizácie sú čoraz viac hybnou silou veľkých spoločenských zmien – s mnohými užitočnými myšlienkami a inováciami prichádzajú jednotlivci.

- Budúcnosť ľudskej spoločnosti bude závisieť od organizácií – jej úspech je totiž väčšinou podmienený schopnosťou riadiť organizácie efektívne

2. Ktoré sú spoločné atribúty (znaky) rozličných druhov organizácií?
- Organizácie predstavujú abstraktné spoločenské entity – sú ťažko postihnuteľné, keďže navonok vidíme len niektoré ich stránky, napríklad budovy, ktoré vlastnia.

- Organizácie sú určené na to, aby dosahovali špecifické ciele – čiže sa vyznačujú cieľovo orientovaným správaním.
...

Kľúčové slová:

koncepcie západného manažmentu

systémová charakteristika procesu manažmentu

rozhodovanie

informačný systémObsah:
 • 1. kapitola: Manažment – špecifická ľudská činnosť a veda
  2. kapitola: Koncepcie („školy“) západného manažmentu
  3. kapitola: Komplexná (systémová) charakteristika procesu manažmentu
  4. kapitola: Rozhodovanie (rozhodovací proces)
  5. kapitola: Informácie a informačný systém
  6. kapitola: Plánovanie a kontrola
  7. kapitola: Strategické plánovanie, implementácia a kontrola stratégie
  8. kapitola: Organizovanie a organizačná štruktúra
  9. kapitola: Vedenie ľudí
  10. kapitola: Manažéri – vykonávatelia procesu manažmentu

Zdroje:
 • Kniha: Základy manažmentu