Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 653   projektov
5 nových

Zlepšenie komunikácie v organizácii

«»
Prípona
.docx
Typ
seminárna práca
Stiahnuté
4 x
Veľkosť
0,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
46249
Posledná úprava
16.11.2015
Zobrazené
864 x
Autor:
kokosovyorech
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
V mojej práci by som chcel uviesť fakty v súvislosti s komunikáciou v organizácii. Najprv by som všeobecne popísal čo je to komunikácia, kto sa zúčastňuje komunikácie, aké druhy komunikácie existujú a v neposlednom rade aj problémy v komunikácii a dosiahnutie zlepšenej a úspešnej komunikácie.
Komunikácia je základným prvkom nielen v manažmente, ale aj v iných oblastiach. Úspešná komunikácia je jedným zo základných predpokladov fungovania každého organizácie. Prekážky v komunikácii sú často príčinou problémov v riadení, plánovaní, organizovaní tak, ako aj v iných procesoch.
Manažéri komunikujú nielen so svojimi spolupracovníkmi ale aj s dodávateľmi či odberateľmi, zákazníkmi a inými organizáciami, ale tiež s verejnosťou. Komunikácia je nevyhnutná pri výbere cieľov, pri hľadaní najvhodnejších spôsobov ich naplnenia a aj pri riešení problémov. Komunikácia je hlavným nástrojom hodnotenia ľudí, ich motivácie a usmerňovaní a preto by sa manažéri mali usilovať o zvládnutie zásad efektívnej komunikácie, zdokonaľovanie svojich komunikačných zručností a o zvládnutie efektívnych komunikačných techník.

Kľúčové slová:

komunikácia

zlepšenie komunikácie

manažment

základy manažmentu

organizáciaObsah:
 • Úvod 2
  Komunikácia 3
  Druhy komunikácie 4
  INterpersonálna komunikácia 5
  Zlepšenie komunikácie v organizácii 5
  Úvod do problematiky 5
  Zlepšenie komunikácie nadol 6
  Zlepšenie komunikácie nahor 6
  Komunikácia vrámci jednej úrovne 7
  VErtikálna komunikácia 7
  Horizontálna komunikácia 8
  Návrhy na zlepšenie komunikácie 8
  Záver 9
  Použitá literatúra 10

Zdroje:
 • FERJENČÍK, J.: Komunikácia v organizáciách. 1. vyd. Bratislava: Ekonóm, 2001. ISBN 80-
 • 225-1415 -2 SZARKOVÁ, M. a kol.: Komunikácia v manažmente. Bratislava: Ekonóm. 2002 KADLEČÍKOVÁ, M. a kol. 2012. Základy manažmentu. Nitra: SPU v Nitre, 2012. 204 s. ISBN 978 - 80 - 552 - 0898 - 5
 • CARNEGIE, D.: Komunikácia ako cesta k úspechu. Vydavateľstvo Príroda 2010. ISBN 9788007018174