Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 596   projektov
0 nových

Krízový manažment a krízové plánovanie v SR

«»
Prípona
.doc
Typ
semestrálna práca
Stiahnuté
23 x
Veľkosť
0,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
40740
Posledná úprava
01.11.2012
Zobrazené
1 500 x
Autor:
cecilia.blanarova
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Táto semestralna práca sa zaoberá krízovým manažmentom a krízovým plánovaním v SR.  Žiadna ľudská aktivita, či už v bežnom vzťahu, alebo pracovnom vzťahu, nie je absolútne bezpečná, a preto pri riadení spoločnosti, je treba myslieť na možné riziká a hrozby v podnikaní, na možnosť vzniku krízových situácií. Riadenie vo všeobecnosti predstavuje súhrn činností počnúc stanovením cieľov, určením spôsobu a metódy ich dosiahnutia, cez organizovanie prostriedkov na ich dosiahnutie - tak v kvantitatívnom obsahu, ako aj v kvalitatívne prípustnej norme – až po kontrolovanie, rozhodovanie, regulovanie dosiahnutých výsledkov a koordinovanie ďalšieho vývoja.

Kľúčové slová:

krízový manažment

krízové plánovanieObsah:
 • 1. Krízový manažment 4
  1.1 Základné predpoklady 4
  1.2 Potenciálne krízy 4
  1.1.1 Typy zodpovednosti 5
  2. KRÍZOVÉ PlÁNOVANIE 5
  2.1 Zostavenie krízového plánu 6
  2.2 Krízová situácia firmy Johnson & Johnson 6
  3. KRÍZOVÉ PLÁNOVANIE V SR 9
  3.1 Rozhodovacie a informačné procesy 10
  3.2 Úlohy krízového plánovania 10
  3.3 Subjekty krízového plánovania 14

Zdroje:
 • GOZORA, V. Krízový manažment. Nitra: SPU, 2000. 182 s. ISBN 80-7137-802-X.
 • NOVÁK, L. a kol.: Krízové plánovanie. Vysokoškolská učebnica. EDIS,. Vydavateľstvo ŽU 2005. 210 strán. ISBN 80-8070-391-4.
 • NOVÁK, L., ŠIMÁK, L.: Všeobecné prístupy ku krízovému plánovaniu v SR. In: Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie „Krizový management – Hodnocení rizik a procesy plánování“. ČR, Univerzita Pardubice 2004, s. 37 - 45.
 • NOVÁK, L., ŠIMÁK, L.: Vytváranie systému krízového plánovania v SR. In: Zborník a CD z 2. medzinárodnej vedeckej konferencie „Krizový management“. ČR, Vojenská akademie v Brně 2004, s. 287 -295.
 • ŠIMÁK, L. Krízový manažment vo verejnej správe. Žilina: ŽU, FŠI, DP Košice, 2004. 245 s. ISBN 80-88829-13-5.