Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

45 007   projektov
0 nových

Úloha kontroly v manažmente, fázy a metódy kontroly

«»
Prípona
.docx
Typ
semestrálna práca
Stiahnuté
16 x
Veľkosť
0,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
41749
Posledná úprava
10.04.2014
Zobrazené
2 465 x
Autor:
adam.kulich
Facebook icon Zdieľaj na Facebooku
Detaily projektu
Popis:
Úvod
Kontrola patrí medzi štyri základné manažérske funkcie. Každý podnik pri svojej činnosti potrebuje aktuálne zisťovať výsledky svojej činnosti a účinnosť nástrojov, ktoré využíva na dosiahnutie svojich cieľov. Kontrola je azda najviac previazaná s funkciou plánovania, keďže práve plánované stavy tvoria podklad pre úspešné vykonanie kontroly. Tieto prichádzajú do priamej konfrontácie so skutočne dosahovanými výkonmi a zisťuje sa, do akej miery boli tieto naplnené.

Samotný proces kontroly teda musí v dostatočnej miere obsiahnuť získavanie informácií o príprave, priebehu a výsledku pracovných procesov. Kontrola musí následne viesť k prijímaniu opatrení a použitiu nástrojov určených na korigovanie zistených nedostatkov a odchýlok.

Kľúčové slová:

kontrola

priebežná kontrola

predbežná kontrola

fázy kontroly

metódy kontroly

manažment

základy manažmentuObsah:
 • Úvod
  1 Význam a funkcie kontroly
  1. 1 Funkcie kontroly
  1. 2 Kontrolný proces
  2 Členenie kontroly
  2. 1 Členenie kontroly z hľadiska osi riadenia
  2. 2 Členenie kontroly z hľadiska pôvodu kontrolujúcich prvkov a ich vzťahov
  2. 3 Členenie kontroly z časového hľadiska
  2. 4 Členenie kontroly z hľadiska obsahu a šírky kontrolovaných objektov
  2. 5 Členenie kontroly z hľadiska pravidelnosti vykonávania kontrolnej činnosti
  2.6 Členenie kontroly podľa úrovne riadenia
  3 Techniky, metódy a postupy kontroly
  3. 1 Tradičné metódy, postupy a techniky kontroly
  3. 1. 1 Rozpočtovníctvo
  3. 1. 2 Využitie štatistických údajov
  3. 1. 3 Špeciálne správy a analýzy
  3. 1. 4 Audity
  3. 1. 5 Osobné pozorovanie
  3. 2 Moderné techniky, metódy a postupy kontroly
  3. 2. 1 Operačný výskum
  4 Kontrolný systém a jeho prvky
  4. 1 Prvky kontrolného systému
  4. 1. 1 Subjekty kontroly
  4. 1. 2 Objekty kontroly
  5 Efektívnosť v kontrole a kontrolnom procese
  Záver

Zdroje:
 • ČASTORÁL, Z.: Základy moderníhomanagementu. Praha: Univerzita Jana Amose Komenského 2009, 203str. ISBN 978-80-86723-76-1
 • MAJTÁN, M. a kol.: Manažment. Bratislava: Sprint 2008, 424str. ISBN 978-80-89085-72-9
 • MIHOK, J. , TREBUŇA, P. : Základy manažmentu. Košice: TU v Košiciach, Strojnícka fakulta 2009, 220 str. ISBN 978-80-553-0345-1
 • RYBANSKÝ, R. , ŠČASNOVIČOVÁ, I. : Základy manažmentu. Trnava: Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave 2011, 182 str. ISBN 978-80-8105-242-2
 • SEDLÁK, M. : Základy manažmentu. Bratislava: IuraEdition 2008, 310 str. ISBN 978-80-8078-193-4