Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 827   projektov
12 nových

Vplyv inflácie na úrokové miery a finančný trh v Európe

«»
Prípona
.doc
Typ
semestrálna práca
Stiahnuté
14 x
Veľkosť
0,9 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
46210
Posledná úprava
26.10.2015
Zobrazené
1 675 x
Autor:
Rheodos
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:

Práca je zameraná na skúmanie vplyvu inflácie na úrokové miery a finančný trh v Európe. Obsah práce sme čerpali z rôznych odborných zdrojov, ktoré skúmajú oblasť samotnej inflácie, či úrokových sadzieb a finančných trhov. Mnohí ekonómovia alebo obchodníci pôsobiaci na finančných trhoch majú odlišné názory na vplyvy rôznych faktorov na trh, preto i naša práca môže byť z časti odrazom subjektívnych názorov tých autorov, ktorých sme v tejto práci citovali. Význam našej práce je poukázať na vzťah medzi infláciou a úrokovými sadzbami, ktoré vo veľkej miere ovplyvňujú finančný trh, predovšetkým sme sa zamerali na obdobie finančnej krízy, ktorá zasiahla nielen Európu, ale i celý svet. Dôležitosťou tejto témy je fakt, že príčiny finančnej krízy by mali byť dôkladne preskúmané a naďalej diskutované, aby sme v budúcnosti nemuseli zažiť rovnakú situáciu.


Kľúčové slová:

inflácia

úrokové miery

sadzby

cenový index

cenová hladina

EURIBOR

EONIA

ECB

finančný trh

finančná kríza

Európa

recesia

vplyv sadzieb

vplyv inflácieObsah:
 • ÚVOD 4
  1 Inflácia 5
  1.1 Charakteristika inflácie 5
  1.2 Meranie inflácie 5
  1.2.1 Cenový index 5
  1.2.2 Cenová hladina 6
  1.3 Dôsledky inflácie 6
  1.4 Príčiny inflácie 7
  2 Úrokové miery 8
  2.1 Charakteristika úrokových mier 8
  2.1.1 Základné rozdelenie úrokových mier 8
  2.2 Euribor a Eonia sadzby 8
  2.2.1 Euribor sadzba 8
  2.2.2 Eonia sadzba 8
  2.3 Vývoj úrokových sadzieb ECB 9
  2.3.1 Záporná úroková sadzba ECB 10
  3 Finančný trh v Európe 11
  3.1 Charakteristika finančného trhu 11
  3.2 Vplyv inflácie na finančný trh 12
  3.2.1 Vplyv inflácie na výnos akcií 12
  3.2.1 Súčasný pohľad na dopad inflácie 13
  4 Európska centrálna banka 14
  4.1 Charakteristika ECB 14
  4.2 Finančná kríza 14
  4.2.1 Priebeh finančnej krízy 14
  4.2.2 Sekuritizácia 15
  4.2.3 Investície do ropy a pumpovanie peňazí 18
  4.2.4 Príchod recesie do Európy 18
  5 Záver 20
  6 Zoznam použitej literatúry 21

Zdroje:
 • 1. HOLMAN, Robert a kol. Dějiny ekonomického myšlení, 1. vydání. Praha, 2001. ISBN 80-7179-631-X
 • 2. TÁNCOŠOVÁ, Judita. Makroekonómia 4, Inflácia, 2. prepracované vydanie. Bratislava, 2005. ISBN 80-8078-044-7
 • 3. FINANCE. 2007. O inflácii.
 • 4. SAMUELSON, Paul - NORDHAUS, William. Ekonómia I., 13. vydanie. Bratislava, 1992. 775 s. ISBN 80-7127-029-6
 • 5. VUB BANKA. 2007. Nominálna úroková miera, Reálna úroková miera. [online], 2014-10-26,
 • 6. SERENČÉŠ, Peter a kolektív. Bankové operácie, 3. nezmenené vydanie. Nitra, 2013. 264 s. ISBN 978-80-552-0987-6
 • 7. Národná Banka Slovenska. 2010. Euribor / Eonia.
 • 8. Európska Centrálna Banka. 2011. Výročná správa.
 • 9. Európska Centrálna Banka. 2014. Tlačová správa.
 • 10. BENEŠ, V. - MUSÍLEK, P.: Burzy a burzový obchod. Praha, Informatórium, 1991, str. 12, ISBN 80-85427-00-1
 • 11. BAUMÖHL, E. - LYÓCSA, Š. - VÝROST, T. 2011. Fundamentálna analýza akciových trhov. Košice : ELFA, 2011. 200 s. ISBN 978-80-8086-191-6
 • 12. HRVOĽOVÁ, B. - Analýza finančných trhov. Bratislava : Sprint vrfa, 2001. ISBN 80-88848-86-5
 • 13. TRADINGECONOMICS. 2014. Inflácia.
 • 14. KOHOUT, Pavel - Finance po krizi. Praha : Grada Publishing, a.s., 2009. ISBN 978-80-247-3199-5
 • 15. ZIMKOVÁ, Emília - Európsky systém centrálnych bánk, 1. vydanie. Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Ekonomická fakulta v Banskej Bystrici v spolupráci s OZ Ekonómia. ISBN 978-80-8083-599-6
 • 16. TKÁČOVÁ, Dana - BELÁS, Jaroslav. - HORVÁTOVÁ, Eva. - CHOVANCOVÁ, Božena. - MALACKÁ, Viera - Finančné trhy a bankovníctvo, 1. vydanie. Žilina : GEORG Žilina, 2009. ISBN 978-80-89410-01-7
 • 17. REVENDA, Zbyněk - Centrální bankovnictví, 3. vydanie. Praha : Management Press, s.r.o., 2011. ISBN 978-80-7261-230-7