Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 826   projektov
12 nových

Vedenie ľudí (Riadenie ľudských zdrojov)

«»
Prípona
.doc
Typ
seminárna práca
Stiahnuté
51 x
Veľkosť
0,2 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
40843
Posledná úprava
09.11.2012
Zobrazené
4 392 x
Autor:
smoulinka89
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
V tejto seminárnej práci som sa zamerala na tému „Vedenie ľudí“, ktoré je súčasťou riadenia a jednou z najdôležitejších a najvýznamnejších častí každodennej práce vedúceho pracovníka. Každý človek má v sebe zabudované určité potreby mať vplyv, viesť a byť vedený k realizácii cieľov, ktoré boli vytýčené. Ľudia často nesprávne stotožňujú vedenie ľudí s manažmentom, avšak manažment je širší pojem a vedenie ľudí je jeho časťou, jednou zo základných manažérskych funkcií. Schopnosť viesť musí byť jednou z kľúčových vlastností každého manažéra.

V prvej časti som charakterizovala pojem „vedenie“ a jeho podstatu v organizácii, ako aj rozdiel medzi manažmentom – riadením, a vedením. Na prvú časť nadväzuje druhá so stručným popisom teórií vedenia od Taylora až po súčasnosť. V ďalšej teoretickej časti som charakterizovala základné štýly vedenia podľa Mikuláša Sedláka a obsah poslednej teoretickej časti tvorí charakteristika osobnosti vedúceho.

Kľúčové slová:

vedenie

riadenie

teórie vedenia

štýly vedenia

demokrat

autokrat

liberálObsah:
 • Úvod 3
  Vedenie a riadenie 4
  - Vedenie 4
  - Podstata vedenia ľudí v organizácii 4
  - Rozdiel medzi vedením a riadením(manažmentom) 5
  Teórie vedenia 6
  - Teória rysov osobnosti 6
  - Teória interpersonálnych vzťahov 7
  - Teória X a Y 7
  - Situačný prístup 8
  - Teória Z 8
  - Nové vedenie 8
  Štýly vedenia 8
  - Štýly vedenia založené na využívaní právomocí 9
  - Likertove štýly 10
  - Teória manažérskej siete 10
  - Situačné vedenie 12
  Osobnosť vedúceho 13
  Záver 16
  Použitá literatúra 16

Zdroje:
 • BLAŽEK, Ladislav. 2011. Management, organizování, rozhodování, ovlivňování. Praha: Grada Publishing, a.s. 2011. 191 s. ISBN 978-80-247-3275-6
 • VOJTOVIČ, Sergej a i. 2008. Riadenie personálnych činností v organizácii. Bratislava: Iris. 2008. 396s. ISBN 978-80-89256-17-4
 • SEDLÁK, Mikuláš. 2009. Manažment. Bratislava: Iura Edition. 2009. 434 s. ISBN 978-80-8078-283-2
 • MÍKA, Vladimír T.. 2006. Manažérske metódy a techniky. Žilina: FŠI ŽU. 2006. 106 s. ISBN 978-80-88829-79-8
 • KOTEK, Tichomír. 2003. Vedenie ľudí – učebný text. Košice: TUKE. 2006. http://web.tuke.sk/ksv/kotek/ucebne_texty_vedenie_ludi.shtml