Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 826   projektov
17 nových

Seminárna práca na tému Rozpočtová politika z predmetu Hospodárska politika

«»
Prípona
.docx
Typ
seminárna práca
Stiahnuté
16 x
Veľkosť
0,2 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
40359
Posledná úprava
03.06.2012
Zobrazené
2 843 x
Autor:
jarka.bliznakova
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Seminárna práca na tému Rozpočtová politika z predmetu Hospodárska politika. Mojím cieľom je priblížiť rozpočtovú politiku, opísať, ako vlastne funguje štátny rozpočet, čo sú jeho hlavné príjmy a výdaje.

1.1 Rozpočtová politika
Fiškálna politika je politika štátu realizovaná prostredníctvom štátneho rozpočtu. Hlavným nástrojom fiškálnej politiky je štátny rozpočet. Jeho príjmová a výdavková stránka sa využíva na dosiahnutie cieľa stabilizačnej politiky, dosiahnutie prirodzenej miery nezamestnanosti a cenovej stability. Hlavným subjektom, ktorý realizuje fiškálnu politiku je vláda.

Fiškálna politika zahŕňa:
• štátny rozpočet,
• verejné rozpočty, napr. miest a obcí, sociálnej poisťovne, verejných zdravotných poisťovní.

V praxi sa často stotožňujú pojmy rozpočtová a fiškálna politika. Rozpočtová politika ako ekonomická kategória sa začala používať v súvislosti so vznikom štátneho rozpočtu. Uskutočňuje ju ministerstvo financií. Je zodpovedné za prípravu štátneho rozpočtu, ale schvaľuje ho vláda a parlament.
Fiškálna politika vznikla neskôr, v súvislosti s keynesovským teoretickým základom hospodárskej politiky – aktívnymi zásahmi štátneho rozpočtu do ekonomiky. Realizuje ju vláda.
...

Kľúčové slová:

rozpočtová politika

hospodárska politika

fiškálna politika

štátny rozpočet

príjmy a výdajeObsah:
 • Úvod
  1.1 Rozpočtová politika
  Typy fiškálne politiky
  Nástroje fiškálnej politiky
  Konečné ciele fiškálnej politiky
  1.2 Vývoj štátneho rozpočtu
  1.3 Charakteristika štátneho rozpočtu
  Štátny rozpočet obsahuje najmä...
  Bilancia príjmov a výdavkov štátneho rozpočtu na rok 2012
  1.4 Verejný dlh
  1.5 Funkcie štátneho rozpočtu
  - rozdeľovacia funkcia
  - alokačná funkcia
  - stabilizačná funkcia
  2. Príjmy štátneho rozpočtu
  2.1 Výdavky štátneho rozpočtu
  2.2 Hlavné oblasti do ktorých smeruje štátny rozpočet
  Záver
  Zoznam použitej literatúry

Zdroje:
 • http://www.finance.gov.sk
 • Úvod do makroekonómie pre obchodné akadémie, ISBN: 978-80-10-01198
 • VINCÚR, P. a kol.: Teória a prax hospodárskej politiky. (2007) s. 152
 • Hospodárska politika, Daniela Bartková, Štúdijný materiál pre distančné vzdelávanie 2007