Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 827   projektov
12 nových

Spoločenská zodpovednosť a podnikateľská etika firmy

«»
Prípona
.docx
Typ
semestrálna práca
Stiahnuté
25 x
Veľkosť
0,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
41990
Posledná úprava
30.04.2013
Zobrazené
2 646 x
Autor:
sparky123
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Spoločenská zodpovednosť firmy
V anglosaskej odbornej literatúre sa využíva pojem „corporate social responsibility“. V Slovenčine tento preklad nie je jednotný. Poznáme ho ako pojmy „spoločenská zodpovednosť podniku“, spoločenská zodpovednosť korporácie“, spoločensky zodpovedné podnikanie“ alebo „spoločenská zodpovednosť firmy“. Avšak najčastejšie využívaným pojmom, s ktorým sa stretávame je spoločenská zodpovednosť firmy, ktorú budeme označovať ako (SZF).

Spoločensky zodpovedné správanie organizácií sa v najvyspelejších krajinách sveta najvýraznejšie prejavilo v deväťdesiatych rokoch 20. storočia. Princípy spoločenského správania organizácií sa však ako v Amerike, tak aj v Európe vyskytovali už v minulosti, aj keď ich nedefinoval jeden súhrnný termín.

Záujem organizácií o vlastných zamestnancov a spoločnosť existuje takmer tak dlho ako samotné organizácie. Tento záujem sa často spájal s filantropickou činnosťou jednotlivcov, ktorí na to, aby pomohli druhým nemuseli poľaviť zo svojho životného štandardu. Takéto konanie bolo, však skôr výnimkou ako pravidlom.
Moderné teoretické prístupy k SZF sa začali vytvárať v päťdesiatych rokoch 20. storočia. Je potrebné si všimnúť, že prvé definície spoločensky zodpovedného podnikania sa opierali o manažérsky vzor a vyzdvihovali jeho angažovaný postoj.

V roku 1953 Howard R. Bowen v knihe Social Responsibilities of the Businessman napísal: „Spoločenská zodpovednosť predstavuje záväzok podnikateľov usilovať sa o také stratégie, robiť také rozhodnutia alebo vykonávať také aktivity, ktoré sú žiaduce z pohľadu cieľov a hodnôt našej spoločnosti.“

Dnešné rozšírenie SZF by nebolo možné dosiahnuť len vďaka „osvieteným“ manažérom a vlastníkom firiem aj napriek tomu, že určite existujú aj vysoko morálni lídri, ktorým záleží na lepšej budúcnosti celého sveta, ale za zintenzívnením a rozšírením treba najmä vidieť rastúcu silu zákazníkov a akcionárov ako aj vlastníkov fondov, ktorí majú záujem na stabilite svojich investícii.

Termín spoločenská zodpovednosť vyjadruje myšlienku že, spoločnosti a korporácie by mali prispievať k bohatstvu alebo k zdrojom záväzne určeným k zlepšeniu blaha pre spoločnosť ako celku. Princípy spoločenskej zodpovednosti vyžadujú, aby tieto subjekty prispeli aspoň malou časťou svojich prostriedkov na všeobecné blaho ľudstva. Tieto aktivity by v žiadnom prípade nemali vytvárať zisk.

Kľúčové slová:

etika podnikania

podnikateľská etika

spoločenská zodpovednosť

stakeholer

starbucks

ochrana životneho prostredia

kelimky

káva

SWOT analýzaObsah:
 • Spoločenská zodpovednosť firmy
  Prínosy implementácie SZF
  SWOT analýza využívania SZF vo firme
  Stakeholderi
  Podnikateľská etika
  Starbucks Corporation
  Starbucks ako „zodpovedná“ spoločnosť
  Spoločensky zodpovedné a etické správanie spoločnosti Starbucks
  Hlavný problém s kelímkami na kávu
  Definícia problému
  Riešenie problému
  Starbucks chce zaplatiť v Británii na daniach 20 mil. GBP
  Definícia problému
  Riešenie problému
  Zoznam použitej literatúry

Zdroje:
 • ČIERNA H.: Spoločensky zodpovedné podnikanie a model výnimočnosti. Slovakia : Studia oeconomica 35, 2008, s. 38 – 44. ISBN: 978-80-8083-585-9.
 • PAVLÍK M., BĚLČÍK M. a kol.: Společenská odpovědnost organizace. Praha : Grada Publishing a.s., 2010, s. 76-78. ISBN 978-80-247-3157-5.
 • Internet