Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 827   projektov
12 nových

Analýza pôsobenia vybraného podniku v medzinárodnom prostredí a poziciovania jeho produktov na trhu

«»
Prípona
.zip
Typ
semestrálna práca
Stiahnuté
15 x
Veľkosť
4,7 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
44099
Posledná úprava
19.02.2014
Zobrazené
2 100 x
Autor:
eva.drabikova
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Vodafone je druhý najväčší prevádzkovateľ mobilných služieb na svete. Vodafone prevádzkuje svoje mobilné služby vo viac než 28 krajinách sveta. Služby operátora Vodafone na svete využíva viac než 186 mil. užívateľov. Hodnota firmy je viac ako 100 miliárd dolárov. Z vyššie uvedeného vyplýva, že sa jedná o naozaj obrovskú spoločnosť s veľkým kapitálom, ktorá má stále možnosť a rovnako ako konkurenčné spoločnosti stále pracuje na rozvoji a skvalitneniu ponúkaných služieb.
Firma Vodafone pôsobí vo viacerých krajinách, konkrétne v Albánsku, Austrálii, Českej republike, Egypte, Nemecku , Ghane, Grécku, Maďarsku, Indii, Írsku, Taliansku, na Malte, Holandsku, Novom Zélande, Portugalskou, Katare, Rumunsku, Severnej Afrike, Španielsku, Turecku a Spojených Štátoch.
Zastúpenie (buď minoritným vlastníctvom miestneho operátora, alebo prostredníctvom partnerskej siete) má potom mimo iné v Belgicku, Bulharsku, Dánsku, Fínsku, Chorvátsku, Litve, Luxembursku, Macedónii, Nórsku, Rakúsku, Rusku, Srbsku, Švédsku, Švajčiarsku, Ukrajine, na Islande a Cypre.

Kľúčové slová:

analýza

vstup na zahraničný trh

analýza konkurencie

stratégia

analýza cieľového trhu a trhového segmentuObsah:
 • 1. Introduction 4
  1.1 Predstavenie firmy 4
  1.2 Predmet činnosti 4
  1.3 História 4
  1.4 Predstavenie produktov 5
  1.5 Predstavenie cieľového trhu 9
  2. Cieľový trh a trhový segment 10
  2.1 Medzinárodné a obchodné dôvody vstupu vybraného podniku a jeho produktov na vybraný trh 10
  2.2 Všeobecná charakteristika cieľového zahraničného trhu 10
  2.2.1 Geografické prostredie Slovenska 11
  2.2.2 Politické prostredie Slovenska 11
  2.2.3 Kultúrne prostredie Slovenska 11
  2.2.4 Ekonomické prostredie Slovenska 12
  2.2.5 Demografické prostredie Slovenska 14
  3. Charakteristika cieľového trhu a trhového segmentu 14
  3.1 Vymedzenie cieľového trhu a trhového segmentu 14
  3.2. Charakteristika spotrebiteľa a spotrebiteľského správania 15
  3.3. Súčasný stav a vývojové tendencie v spotrebe ponúkaného produktu 15
  3.4. Postavenie produktu v konkurenčnom prostredí 16
  3.4.1. Aktuálna ponuka v odvetví a jej analýza 17
  3.5. Silné a slabé stránky produktu 23
  3.6. Konkurenčné výhody produktu 23
  3.7. Predpokladaná veľkosť trhu 24
  4. Marketingový plán pre cieľový trh 24
  4.1 Marketingové ciele 24
  4.2 Charakteristika produktu 25
  4.2.1 Adaptácia 25
  4.3 Stanovenie ceny, jej štruktúra a cenová eskalácia 26
  4.3.1 Cenová eskalácia 27
  4.4. Forma vstupu na zahraničný trh 28
  4.5. Distribúcia na cieľovom trhu 28
  4.6. Komunikačný mix 29
  4.7. Personál a výrobné kapacity 30
  5. Súhrn 31
  6. Prílohy 32
  6.1. Literatúra: 32

Zdroje: