Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

45 007   projektov
0 nových

Manažment pohľadávok a manažment pohotových peňažných prostriedkov

«»
Prípona
.docx
Typ
seminárna práca
Stiahnuté
4 x
Veľkosť
0,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
45032
Posledná úprava
26.05.2014
Zobrazené
2 159 x
Autor:
julia.ptackova
Facebook icon Zdieľaj na Facebooku
Detaily projektu
Popis:
V našej seminárnej práci sa budeme snažiť objasniť tému manažmentu pohľadávok a manažmentu pohotových peňažných prostriedkov, ktoré považujeme za dôležitú súčasť manažmentu podniku. Budeme sa snažiť najprv objasniť pojem pohľadávka, kde ju zaraďujeme, aké typy poznáme, predmet a úlohy manažmentu pohľadávok a zistiť pozitívne a negatívne dôsledky pohľadávok v podniku. V dnešnej dobe je téma pohľadávok veľmi aktuálna, pretože nastávajú často situácie, kedy podnik nie je schopný uhradiť svoje záväzky a dostáva tak do nepríjemných situácií nielen seba, ale aj iné strany.
Pohotové peňažné prostriedky je dôležité naplánovať a určiť ich objem a množstvo, aby sa podnik nedostal do nepriaznivej situácií. V druhej časti seminárnej práce sa teda budeme snažiť rozobrať problematiku pohotových peňažných zdrojov v podniku, modelov nevyhnutnej potreby týchto pohotových peňažných zdrojov a ich riadenia.

Kľúčové slová:

manažment pohľadávok

pohotové peňažné prostriedky

pohľadávkaObsah:
 • Úvod 3
  1. Manažment pohľadávok 4
  1.1 Pojem pohľadávka a jej druhy 4
  1.2 Úloha a predmet manažmentu pohľadávok 6
  1.3 Riadenie pohľadávok 7
  1.4 Postupy manažmentu pohľadávok 7
  2. Manažment pohotových peňažných prostriedkov 11
  2.1 Charakteristika manažmentu pohotových peňažných prostriedkov 11
  2.2 Modely nevyhnutnej potreby pohotových prostriedkov 12
  2.2.1 Pravdepodobnostný model 12
  2.2.2 Distribučný model 12
  2.2.3 Bilančný model 12
  2.3 Základné modely riadenia pri riadení pohotových prostriedkov 13
  2.3.1 Baumolov model riadenia pohotových prostriedkov 13
  2.3.2 Miller-Orrov model riadenia pohotových prostriedkov 14
  Záver 15
  Použitá literatúra 16

Zdroje:
 • 1. DANIEL, P.: Kto má riadiť pohľadávky v podniku. In: Finančný manažment a controling v praxi. roč. IV, 2011, č. 4, s. 195.
 • 2. HARUMOVÁ, A.: Ohodnocovanie pohľadávok. Bratislava: IURA EDITION, spol. s r.o., 2002. 237 s. ISBN 80-89047-45-9.
 • 3. KRÁĽOVIČ, J., VLACHYNSKÝ, K.: Finančný manažment. 2. vyd. Bratislava: IURA EDITION, spol. s r.o., 2006. 217 s. ISBN 80-8078-042-0.
 • 4. LANDA, M.: Finanční plánování a likvidita. Brno: Computer Press, 2007, s. 83. ISBN 978-80-251-1492-6.
 • 5. NÝVLTOVÁ, R. - MARINIČ, P.: Finanční řízení podniku. Praha: Grada Publishing, a.s., 2010. 208 s. ISBN 978-80-247-3158-2.
 • 6. SEDLÁK, M. a kol.: Podniková ekonomika. Bratislava: Elita, 1995. 248 s. ISBN 80-85323-73-7.
 • 7. VLACHYNSKÝ, K. a kol.: Finančný manažment. Bratislava: Elita, 1993. 136 s. ISBN 80-85323-37-0.
 • 8. VLACHYNSKÝ, K. a kol.: Podnikové financie. 1. vyd. Bratislava: Iura Edition, spol. s r.o., 2009. 315 s. ISBN 978-80-8078-258-0.
 • 9. VOZŇÁKOVÁ, I.: 2004. Efektivní řízení pohledávek. Praha: Grada Publishing, a.s., 2004. 122 s. ISBN 80-247-0770-5.