Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 677   projektov
1 nových

Vypracované otázky - Sociálna politika

«»
Prípona
.doc
Typ
vypracované otázky
Stiahnuté
25 x
Veľkosť
0,2 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
4151
Posledná úprava
27.05.2017
Zobrazené
2 754 x
Autor:
loulula
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Sociálny:
- spoločenský- týkajúci s spoločnosti
- vzťahujúci sa k životným podmienkam ľudí
- týkajúci sa riešenia nepriaznivých životných situácii
- týkajúci sa vzájomných vzťahov ľudí alebo spoločenských skupín
- hygienický

politika:
- správa vecí verejných, umenie riadiť štát a jeho vzťahy k iným štátom
- spôsob vzniku a uskutočňovania moci
- spôsob dosahovania cieľov a riešenia problémov
- predmet vedy: súhrn praktickej a teoretickej aktivity
- úsilie o zmenu alebo chod systému
- činnosť, ktorou je ovplyvňovaná spoločenská realita
- úsilie o udržanie alebo zmenu systému
- súbor politických nástrojov/inštitúcii/
- proces zámerného ovplyvňovania správania jednotlivcov a sociálnych inštitúcii
sociálna politika v širšom chápaní:
- aktivita viažúca sa bezprostredne k životným podmienkam ľudí
- časť štátnej politiky, ktorá v súlade s celkovými zámermi spoločnosti sleduje dosiahnutie vymedzených /ale meniacich sa / zámerov sociálneho rozvoja obyvateľstva všeobecne ako aj zabezpečovanie všestranného sociálneho rozvoja určitých skupín obyvateľstva i jednotlivca
- súčasť verejnej politiky
sociálna politika v užšom chápaní:
súbor opatrení prijímaných v prospech osôb, ktorých životná úroveň je zabezpečovaná nie na základe rozdeľovania podľa pracovného výkonu ale cestou verejnej potreby.

Kľúčové slová:

sociálna politika

sociálny štát

vývoj

participácia

samosprávaObsah:
 • 1.Sociálna politika, definícia pojmov sociálny, politika, sociálna politika, vývoj sociálnej politiky.
  2. Objekty sociálnej politiky
  3. Subjekty sociálnej politiky
  4.Sociálny štát: podstata, vývoj, modely
  5.Podniková sociálna politika
  6. Neštátny sektor ako subjekt sociálnej politiky/ úloha a miesto občianskych združení, nadácii a charitatívnych spoločenstiev v oblasti sociálnej politiky...
  7 Miestna samospráva a sociálna politika Regióny, obce, samospráva ich orgány a inštitúcie
  8. Princíp soc spravodlivosti a princíp participácie
  9. Princíp sociálnej solidarity a princíp subsolidarity ako základné princípy sociálnej politiky
  10. Funkcie sociálnej politiky
  11. Nástroje sociálnej politiky čím?? VPlyvom čoho??
  12. Faktory ovplyvňujúce vývoj sociálnej politiky