Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 551   projektov
5 nových

WTO - svet, Európska únia a Slovensko

«»
Prípona
.docx
Typ
seminárna práca
Stiahnuté
109 x
Veľkosť
0,4 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
11108
Posledná úprava
06.11.2018
Zobrazené
3 114 x
Autor:
adrianacipri
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Svetová obchodná organizácia (World Trade Organization, WTO) je jedinou medzinárodnou organizáciou, ktorá sa zaoberá liberalizáciou medzinárodného obchodu na multilaterálnom základe. Vznikla 1. januára 1995, keď vstúpila do účinnosti Dohoda o založení WTO. Vytvorenie Svetovej obchodnej organizácie je výsledkom Uruguajského kola rokovaní Všeobecnej dohody o clách a obchode (General Agreement on Tariffs and Trade, GATT). Sídlom organizácie je Ženeva (Švajčiarsko) a k 16. máju 2008 mala 152 členov. Generálnym riaditeľom WTO je Pascal Lamy.

Hlavným cieľom WTO je odstraňovanie tarifných a netarifných prekážok medzinárodného obchodu podľa možností a záujmu členských krajín so špeciálnym ohľadom na rozvojové a najmenej rozvinuté krajiny a oblasť ochrany životného prostredia. WTO poskytuje členským krajinám systém na riešenie sporov a prostredníctvom mechanizmu na kontrolu obchodných politík zabezpečuje hodnotenie úrovne otvorenosti trhu členskej krajiny a dodržiavania prijatých záväzkov.

Napriek tomu, že Svetová obchodná organizácia existuje len od roku 1995, liberalizácia medzinárodného obchodu je omnoho staršou problematikou, ktorou sa zaoberali predchodkyne WTO. Silnejúce pokusy o vytvorenie pravidiel pre medzinárodný obchod na mnohostrannom základe možno zaznamenať po skončení druhej svetovej vojny.

Kľúčové slová:

WTO

implementácia

procedúry

textil

odevy

ochranné opatrenia

urovnávanie sporov

členské krajiny

property rights

pluriterálne dohodyObsah:
 • Úvod 2
  1 Základné údaje o wto 3
  1.1 Pôvod wto 3
  1.2 Fukcie a princípy wto 7
  1.3 Organizačná štruktúra wto 10
  1.4 Rozhodovanie a hlasovanie 12
  1.5 Členstvo a prístupový proces 13
  1.5.1 Skupiny krajín vo wto 14
  2 Wto a svet 16
  2.1 Zmluvná základňa wto 16
  2.1.1 Gatt 17
  2.1.2 Dohoda o poľnohospodárstve 18
  2.1.3 Dohoda o uplatňovaní sanitárnych a fytosanitárnych opatrení 18
  2.1.4 Dohoda o textile a odevoch 19
  2.1.5 Dohoda o technických prekážkach obchodu 19
  2.1.6 Dohoda o obchodných aspektoch investičných opatrení (trade related investment measures, trims) 19
  2.1.7 Dohoda o implementácii čl. 6 gatt 1994 20
  2.1.8 Dohoda o implementácii čl. 7 gatt 1994 20
  2.1.9 Dohoda o pravidlách pôvodu 21
  2.1.10 Dohoda o procedúrach vydávania dovozných licencií 21
  2.1.11 Dohoda o subvenciách a vyrovnávacích opatreniach 22
  2.1.12 Dohoda o ochranných opatreniach 22
  2.1.13 Všeobecná dohoda o obchode so službami (general agreement on trade in services, gats) 23
  2.1.14 Dohoda o obchodných aspektoch práv duševného vlastníctva (trade related intellectual property rights, trips) 24
  2.1.15 Mechanizmus kontroly obchodných politík 24
  2.1.16 Dohovor o pravidlách a postupoch pri urovnávaní sporov 25
  2.1.17 Plurilaterálne dohody wto 30
  2.2 Systém prehľadov obchodných politík členských krajín wto 31
  3 Wto a európska únia 33
  3.1 Globálna európa 33
  4 Wto a slovensko 35
  4.1 Vzťah sr a wto 35
  Záver 38
  Zoznam bibliografických odkazov 39

Zdroje:
 • EURO INFO: Svetová obchodná organizácia, Vzťah SR a WTO. [online]
 • EURÓPSKA KOMISIA, Generálne riaditeľstvo pre tlač a komunikáciu: Svetový hráč, Vonkajšie vzťahy Európskej únie. [online]
 • KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV: Oznámenie komisie, Globálna Európa, Európske nástroje na ochranu obchodu v meniacom sa globálnom hospodárstve, Zelená kniha na verejnú konzultáciu. [online]
 • MHSR: Zahraničnoobchodná politika, Systém prehľadov obchodných politík členských krajín WTO. [online]
 • MHSR: Zapojenie Slovenskej republiky. [online]
 • NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA: Zahraničné aktivity. [online]
 • NOVÉ DIMENZIE 04/2001: Svetová obchodná organizácia. [online]
 • WORLD TRADE ORGANIZATION: WTO organization chart. [online]
 • WTO: Trading into the Future. The World Trade Organization, 2. vydanie. Ženeva: 2001.
 • WTO: Trading into the Future, 2. vydanie. Ženeva: WTO Publications, 2001