Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 751   projektov
2 nových

Rozpočtová politika EÚ

«»
Prípona
.doc
Typ
semestrálna práca
Stiahnuté
19 x
Veľkosť
3,0 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
38721
Posledná úprava
24.11.2011
Zobrazené
2 075 x
Autor:
yuyka151
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Európska únia je výrazným ekonomickým a politickým subjektom s vlastnými kompetenciami, politikami a niekoľko desaťročným vývojom. Jej cieľom je pozdvihnutie životnej a hospodárskej úrovne Európy tak, aby bola schopná zachovať si z hľadiska celosvetového postavenia a konkurencie svoje postavenie a úlohu, čo je čím ďalej tým viac ekonomicky aj finančne náročné.

Neoddeliteľnou súčasťou finančného systému Európskej únie je zostavovanie spoločného rozpočtu. Európsky rozpočet má svoju vlastnú históriu a vývoj, ktorý bol ovplyvňovaný hospodársko-politickou situáciou daného obdobia a reálne odrážal jednotlivé vývojové etapy európskej integrácie. Reakciou na nové globalizované trhové prostredie je snaha o reorientáciu výdavkov na nové priority s cieľom zvýšiť konkurencieschopnosť Európy a zachovať udržateľný rast a rozvoj. Zachovanie celosvetovo významnej hospodárskej a politickej pozície už však nenadobúda také jednoznačné rozmery ako predtým.  

Kľúčové slová:

Európska únia

rozpočet

príjmy

výdavky

európsky rozpočet

zásady rozpočtu

britský rabat

spoločná poľnohospodárska politika

štrukturálna pomoc

finančná perspektívaObsah:
 • Zoznam grafov 3
  Úvod 4
  1 Vznik a podstata EÚ 5
  2 Rozpočet EÚ 6
  2.1 Charakteristika rozpočtu EÚ 6
  2.1.1 Základné pojmy 7
  2.1.2 Oblasti vynakladania prostriedkov rozpočtu 8
  2.2 História európskeho rozpočtu 8
  2.3 Príjmy a výdavky rozpočtu 11
  2.3.1 Príjmy rozpočtu EÚ 11
  2.3.2 Výdavky rozpočtu EÚ 12
  2.4 Zásady rozpočtu 13
  2.5 Problémy rozpočtu EÚ 15
  2.5.1 Veľkosť rozpočtu 15
  2.5.2 Rozpočtová bilancia členských štátov 15
  2.5.3 Britský rabat 16
  2.5.4 Spoločná poľnohospodárska politika 16
  2.5.5 Štrukturálna pomoc 17
  2.6 Finančná perspektíva 18
  2.6.1 Finančná perspektíva 2007 – 2013 19
  2.7 Rozpočet na rok 2011 20
  Záver 21
  Zoznam použitej literatúry 22

Zdroje: