Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 700   projektov
9 nových

Regionálna politika EÚ a štrukturálne fondy

«»
Prípona
.pdf
Typ
seminárna práca
Stiahnuté
106 x
Veľkosť
0,4 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
3717
Posledná úprava
11.05.2017
Zobrazené
1 933 x
Autor:
-
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
ÚVOD

Štrukturálne fondy a Kohézny fond sú nástrojmi štrukturálnej a regionálnej politiky Európskej únie (EÚ). Ich poslaním je vyrovnávanie regionálnych rozdielov v rámci zjednotenej Európy. Keďže ide o verejné fondy, musia inštitúcie zodpovedné za ich správu dbať na to, aby boli využívané v súlade s vopred stanovenými pravidlami a na stanovený účel.

Pravidlá na využívanie týchto fondov určujú osobitné nariadenia Rady EÚ a sú záväzné na celé sedemročné rozpočtové obdobie EÚ. Hoci sa aktuálne rozpočtové obdobie končí až v roku 2006, už dnes - s trojročným predstihom - sa pripravujú pravidlá a navrhuje smerovanie štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu v období 2007 - 2013.

Táto publikácia si popri kontexte, v ktorom celý proces prebieha, všíma zámery Európskej komisie a predovšetkým predkladá spoločnú predstavu občianskych organizácií, pôsobiacich v pôvodných aj nových členských štátoch EÚ, akými zásadami by sa malo v budúcnosti riadiť čerpanie fondov EÚ. Táto predstava sa rodila jednak na základe zhodnotenia viacročných skúseností stoviek organizácií monitorujúcich každodennú prax využívania spomínaných fondov v mnohých krajinách, a jednak v dvanásťmesačnej intenzívnej a otvorenej diskusii.

Spoločné stanovisko environmentálnych mimovládnych organizácií (ďalej MVO) k smerovaniu európskej regionálnej politiky po roku 2006 (pozri časť 5) sa môže stať nielen dôležitou pomôckou pre všetkých, ktorí majú záujem aktívne sa zúčastňovať na procese programovania štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na roky 2007 - 2013, ale aj užitočným zdrojom inšpirácie pre vládny tím, ktorý bude tento proces na Slovensku koordinovať.

Kľúčové slová:

fondy EÚ

obsahové zmeny

programovanie

európska regionálna politika

integrácia

partnerstvo

hodnotenie

udržateľný rozvojObsah:
 • Úvod -6-
  Prečo sú fondy EÚ dôležité? -7-
  Doterajší programovací cyklus v EÚ -8-
  Pripravované zmeny štrukturálnej a regionálnej politiky EÚ -10-
  a. Obsahové zmeny -10-
  b. Zmeny v programovaní -12-
  Predpokladaný harmonogram ďalšieho postupu -13-
  Spoločné stanovisko environmentálnych MVO
  k smerovaniu európskej regionálnej politiky
  po roku 2006 -14-
  I. Úvod -15-
  II. Predstava MVO o udržateľnom rozvoji európskych regiónov -15-
  III. Rámcové vymedzenie udržateľnej regionálnej politiky v EÚ -16-
  IV. Štyri kroky smerom k udržateľnému rozvoju -17-
  Krok 1: Integrácia -17-
  Krok 2: Zvýšenie významu udržateľného rozvoja -18-
  Krok 3: Partnerstvo -20-
  Krok 4: Hodnotenie -21-
  Zoznam signatárskych MVO -23-