Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 923   projektov
0 nových

Spoločná obchodná politika EÚ

«»
Prípona
.docx
Typ
semestrálna práca
Stiahnuté
46 x
Veľkosť
0,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
40158
Posledná úprava
02.05.2016
Zobrazené
3 230 x
Autor:
michal.pichnarcik
Facebook icon Zdieľaj na Facebooku
Detaily projektu
Popis:
4.4 Výsledky a závery práce
Aj napriek tomu, že má EÚ menej ako 7 % svetového obyvateľstva, je najväčším obchodným partnerom na svete so 17,1 % podielom na svetovom dovoze a vývoze. Najmä veľkosť a vývoj dovozu a vývozu je dôležitým ukazovateľom výkonu ekonomiky v Európskej únii (EÚ) , ktorý ukazuje, aký má vplyv na iné krajiny a jeho postavenie v medzinárodnej ekonomike. Tieto predpoklady však narušil nástup hospodárskej krízy v roku 2009 a jej ovplyvnenie svetového trhu, následkom čoho bolo zníženie celkového obchodu EÚ o 577,4 mld EUR, pričom vývoz klesol o 16%, zatiaľ čo dovoz klesol oveľa prudšie o 23%. Na prelome rokov 2009/2010 začal ústup hospodárskej krízy a obchod znovu vzrástol, dôsledkom čoho je stúpajúca tendencia vývozu a dovozu v priemere o 30 %. SOP, na ktorej je únia defacto postavéná, je často ovplyvňovaná inými politikami a strategickými cieľmi EÚ, avšak výsledky, ktoré vyplývajú z predchádzajúcich porovnávaní medzinárodného obchodu v období pred a po hospodárskej kríze ukazujú že globalizácia prinesie hospodársky prospech všetkým vrátane rozvíjajúcich sa krajín, ak sa prijmú potrebné predpisy na multilaterálnej úrovni a urobia sa kroky na integrovanie rozvíjajúcich sa krajín do svetového obchodu.

Kľúčové slová:

spoločná obchodná politika

Európska únia

medzinárodný obchodObsah:
 • Úvod 4
  1 Charakteristika spoločnej obchodnej politiky 5
  2 Vznik a vývoj spoločnej obchodnej politiky 6
  3 Nástroje spoločnej obchodnej politiky 7
  3.1 Autonómne nástroje 7
  3.1.1 Spoločný colný sadzobník 7
  3.1.2 Nástroje na ochranu obchodu 7
  3.1.3 Regulácia obchodných bariér 9
  3.1.4 Všeobecný systém preferencií 9
  3.2 Zmluvné nástroje 10
  4 Aplikačná časť 11
  4.1 Hypotéza 11
  4.2 Vývoj zahraničného obchodu SR a EÚ pred hospodárskou krízou 11
  4.3 Vývoj zahraničného obchodu EÚ po hospodárskej kríze 14
  4.4 Výsledky a závery práce 15

  Zoznam grafov
  Graf 1 Obchodní partneri EÚ vo svete 11
  Graf 2 Európska únia a ďalšie významné subjekty v medzinárodnom obchode, 12
  Graf 3 Zahraničný obchod SR v rozmedzí rokov 2004 až 2007 12
  Graf 4 Evolúcia extra-EÚ obchodu v rokoch 2000-2009 13
  Graf 5 Evolúcia obchodu EÚ pred hosp. krízou r. 2007-2008 a počas nej r. 2009 13
  Zoznam tabuliek
  Tabuľka 1 Hodnoty vývozu, dovozu a hodnoty obchodnej bilancie EÚ 14
  Tabuľka 2 Hlavní obchodní partneri EÚ 14

Zdroje: